KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

ASTRALNA PROJEKCIJA

Eterička materija

Eterička materija je supstanca životne sile koju stvaraju sva živa bića samim tim što su živa.

Ektoplazma


Ektoplazma je bila proučavana na sličan način. Medijumi su smeštani na vage i onda im je traženo da proizvedu ektoplazmu koja je merena na drugim finijim vagama.

Energetski tok


Čuvena srebrna vrpca čini više od samog povezivanja dvaju tela zajedno. To je istinsko uže koje preobražava informacije i energiju između fizičkog i suptilnih tela. Njega vide neki projekcionisti a neki ne. Nekada se vidi kako izvire iz pupka, a nekada iz čela.

Upotreba čakri


Potpuno razvijanje čakri i učenje kako da ih kontrolišemo može da traje godinama, u zavisnosti od prirodnog afiniteta. To vas neće sprečiti da ih koristite na veoma fundamentalnom nivou – da bi pojačale vaše vantelesno iskustvo i lucidne snove u veoma ranom stadijumu vašeg razvoja.