KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

Pravila o korišćenju sajta

Svi tekstovi i članci su samo neobavezni saveti. Koristite ih na svoju ličnu odgovornost i rizik. Sanovnik.rs, ni autori članaka ne preuzimaju nikakvu odgovornost za predloge date u člancima i sanovniku-tumaču snova. Izražena mišljenja su lično gledište autora. Sanovnik.rs ne preuzima odgovornost za ista. O svakom pitanju, predlogu ili informaciji iz teksta konsultujte stručnu osobu ili svog lekara.


Ako vam je odgovor po volji, ako vas je obradovao i prorekao ružičastu sutrašnjicu, vi ga prihvatite i verujte u to što vam Pitija kaže. U protivnom, sve ono što vam je u Sanovniku crno zapisano, ono što bi vas ražalostilo, rastužilo, zabrinulo ili pokvarilo vaše raspoloženje, sve  to odbacite kao besmislicu jer ovaj sajt sačinili smo ne za istinu već za zabavu.