KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

FILOZOFIJA SNOVA

Interpretacija snova

Posebno obratite pažnju na teme koje se javljaju uvek iznova u vašim snovima. Ako poruku niste primili i protumačili prvi put, često se isti san – poruka, javlja ponovo. Mnogi ljudi sanjaju snove koji se ponavljaju, tu spadaju i  noćne more. Ustvari, vaše unutrašnje biće samo pokušava da vam prenese važnu poruku.

Kako posmatrati san, na šta obratiti pažnju

Setite se kako ste vi, kao ego sanjač, delovali u određenom snu. (agresivno, mirno, pristupačno, pasivno, aktivno, itd...)

Filozofija snova

nadculni-svet-2

 

Um stvara san od materijala koji se obezbeđuje iskustvima budnog stanja. Ličnost budnog stanja i ličnost sna ne postoje nezavisno jedna od druge kao stvarne jedinke.

Zašto sanjamo? Postoje različiti odgovori na ovo pitanje. Snovi su samo odražaji naših budnih iskustava u novoj formi.

Prema Frojdu svi snovi su bez izuzetka ispunjenje neke želje. Fizički stimulans sam po sebi nije odgovoran za stvaranje snova. Naše želje su samo impuls za snove. Mehanizam snova je veoma suptilan.

Ljudska duša u svetlu duhovne vizije

Ako unutar granica obične svesnosti, ljudsko biće želi da proučava svoju dušu, neće biti dovoljno da samo okrene svoje oko uma ka unutra, da tako kažemo, da bi introspekcijom naslutilo svoju prirodu, na isti način kao što neko gleda na spoljašnji svet. Na ovaj način čovek neće videti ništa novo. Videće sebe na način kao što vidi svet - samo iz različitog pravca. U svom budnom životu čovek je skoro isključivo orijentisan ka spoljašnjem svetu. On živi prema svojim čulima. Putem svojih utisaka spoljašnji svet nastavlja da živi u čovekovom unutrašnjem životu. Misli su utkane u ove spoljašnje utiske, jer spoljašnji svet živi  u mislima. Ona sila uz pomoć koje se svet doživljava u mislima je čovekovo autonomno biće.