KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

Najefikasniji načini provere stvarnosti

Test zdravog razuma: Ovo je prvi i najočigledniji test. Ispitajte okolinu da li postoji nešto što ne bi trebalo biti prisutno. Upitajte se da li bi ovo trebalo da se dešava u stvarnom životu. Tražite stvari koje su nekonzistentne. Da li ste negde gde niste nikada bili ranije? Da li ste sa ljudima koji žive na drugom kraju zemlje? Da li se u kuhinji nalazi slon? Postoje razne vrste pitanja koja mogu da probude vašu lucidnost.


Provera čitanjem: Ovo je jedna od najefikasnijih provera. Jednostavno pogledajte i pronađite nešto za čitanje. Nakon što ste to pročitali pogledajte negde drugde i vratite se nazad i ponovo ga pročitajte. Učinite to par puta. Ako sanjate, tekst ili brojevi će se obično promeniti nakon par pogleda. Možda će se pomutiti ili će se promeniti načisto ili neće biti na svom mestu dok ih čitate. Sve što sadrži brojeve ili slova poslužiće svrsi, kao ulični znak, adresa itd. Mnogi ljudi u snu koriste slova na svom satu.

Letenje ili provera levitacije:
Ovo je još jedan efikasan test. Proverite da li ste u stanju da letite. Ako niste u stanju da letite, pokušajte da levitirate ili da lebdite tik iznad zemlje. Kada postanete vičniji u lucidnom sanjanju, ova provera može da vam postane omiljena. Jedina mana je da ako pokušate i ne uspete da levitirate vi još uvek možda sanjate. Zato koristite kombinaciju sa ostalim proverama.


Provera svetlosnog prekidača: Ovo je obično sasvim pouzdana provera. Nađite prekidač za svetlo i uključite ga i isključite. Ako nije ispravan onda je velika verovatnoća da sanjate. Pokušajte par puta i obratite pažnju u kom položalju je svetlo isključeno a u kom uključeno. Obično neće trebati puno da proradi u pogrešnom položaju.

Provera memorije:
Ovo je veoma efikasan a prilično nepoznat metod. Jednostavno pređite u svojoj glavi odakle ste upravo došli i šta ste radili. Pratite unazad koliko god možete da se setite i verovatno ćete naići na nelogičnosti u svom sećanju. Tako možete postati svesni nečega što je bilo čudno a što ste svo vreme previđali. Takođe se može ispostaviti da imate smetnju, prepreku koja vam zaustavlja sećanje. U svim ovim slučajevima možete zaključiti da sanjate.

Provera ogledala: Ovo nije samo izuzetno efikasan metod već ima i dodatak - obično je rezultat izuzetan. Nađite ogledalo i dok gledate u svoj odraz upitajte se da li sanjate. Zapanjiće vas vaš odraz u ogledalu. Možda ćete biti mlađi ili stariji ili ćete imati drugu frizuru ili boju kose ili ćete biti neko potpuno drugačiji.
Test samposmatranja: Ovo je takođe veoma koristan test. Pogledajte u samog sebe. Ispitajte vaše ruke, šake, noge i odeću. Obično ćete odmah shvatiti da sanjate pošto ćete nositi odeću koju ne posedujete. Drugi put, jednostavno posmatrajući svoje telo u snu ćete pobuditi vašu lucidnost.

Provera prolaska kroz materiju: Ovo obično nije pouzdan metod ali mi je pomogao mnogo puta. Jednostavno pokušajte da prstima prođete kroz nešto čvrsto, kao što je zid ili vrata ili staklo. Najpre, možda neće da deluje ali ako verujete da možete, na kraju ćete biti u stanju da prstima prođete kroz bilo koju čvrstu stvar. Kao dodatak na ovu proveru, takođe ćete razviti svoju sposobnost da svojim verovanjem direktno utičete na svoje iskustvo.

Gravitaciona provera: Ovo je nešto pouzdanija provera. Nađite nešto što možete da bacite u vazduh i uhvatite. Počnite da bacate i videćete da ta stvar ne poštuje zakone gravitacije kao što bi trebala u budnom životu. Da biste uvećali šansu za uspeh ovom proverom, dok objekt bacate u vazduh pokušajte da umom utičete na njegovo uzdizanje i padanje. 

Pitanje za ličnost iz sna:
Ovo možda nije najbolji metod ukoliko ste budni, ali može biti efikasan ako sanjate. U budnom stanju, ako pitate ljude da li se nalazite u snu njihov odgovor bi bio da vas proglase ludim, ali u oblasti snova, to je sasvim druga stvar. Obično će ličnost u snu  negirati da se radi o snu, ali će to raditi sa dozom misterije. Oni obično neće postavljati pitanje o vašoj uračunljivosti, a u nekim slučajevima oni čak i ne razumeju šta pričate i potpuno će vas ignorisati. U retkim prilikama će neko u snu priznati da se zaista radi o snu.

Kao što je ranije naglašeno, ove provere stvarnosti treba da se praktikuju redovno u toku celog dana. Što su više uključene u vašu dnevnu rutinu, brže će se pojaviti u vašim snovima. Ako postoji jedna reč koja sumira ono što vam je potrebno za lucidno sanjanje bila bi to reč svesnost, svesnost, svesnost. Rad na vašoj svesnosti će imati direktan vidovit efekat na vaše snove i jednom kada postanete vičniji u lucidnom sanjanju, shvatićete da je vaša svesnost u kombinaciji sa vašom namerom ustvari pasoš za oblast snova.