KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

Stvoreni objekti misaone forme


Vi možete koristiti svesni um da stvarate objekte za vreme projekcije. Vreme trajanja ovih misaonih formi zavisi od vaše sposobnosti i snage zamišljanja, odnosno od vašeg uloženog vremena i napora.


Isti fenomen topljenja se dešava sa bilo kom svesnom kreacijom na astralnoj ravni. Ako na primer stvorite mač, javiće se u vašim rukama kada ga zamislite, kratko, i onda će se istopiti na isti način kao i ruke.

Ako se koncentrišete na mač, možete održati njegov oblik, ali čim vam koncentracija popusti, objekat počinje da se rastače. Ovo je slično bilo kojoj vrsti vizuelizacije koju radite u materijalnoj dimenziji. To je teško, i treba dobro da se koncentrišete da biste držali vizuelizaciju u oku vašeg uma. Jednom kada koncentracija popusti, popušta i vizuelizirana slika. Ovo ilustruje ogromnu razliku u snazi kreativnosti koja postoji između svesnog i nesvesnog uma.


Da biste napravili trajne misaone forme – objekte,  prevarite podsvesni um da on to napravi za vas. Ovom temom ćemo se detaljnije baviti u sledećim poglavljima.

 

Morate biti ulogovani da biste ostavili komentar!