KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

Studija o Astralnoj Projekciji, autora Roberta Brusa

Snovi


Stvaranje misaonih formi na astralu deluje takođe i u obrnutom smeru. Ako je fizički objekt neko vreme prisutan na materijalnoj ravni, on ostavlja trajnu misaonu formu na astralu. Ako se objekat otkloni ili uništi, njegova misaona forma još uvek ostaje. Možete na primer, na astralu naći nameštaj u vašoj kući koji više ne postoji. Ovo je tako zato što se misaone forme starih stvari polako rastaču i traju godinama nakon što je njihov original nestao.

Stare misaone forme ne prate njihove originalne fizičke predmete nakon što se ovi pomere ili promene mesto. Nove misaone forme počinju rasti na astralu, dok stare polako nestaju. Što je duže neka stvar na nekom mestu, to je jača njena misaona forma. To takođe važi za zgrade i geološke formacije. Ako se čovek astralno projektuje u neki park, može naići na kuću, most, reku, brdo za koje se zna da odavno ne postoje na fizičkoj ravni. Što višlje odete na astralu, to su misaone forme starije tako da se možete naći daleko unazad u geološkom vremenu.


Stepen rasta misaone forme zavisi od količine pažnje koja joj se pridaje. Na primer, čuveno platno Mona Lize, voljeno, gledano i kontemplirano od strane miliona ljudi će imati mnogo jaču misaonu formu nego slika koja visi u nečijoj spavaćoj sobi. Broj misaonih formi koje nalazite na astralu takođe zavisi i od toga koliko ste blizu fizičke dimenzije, naime, što ste bliže fizičkoj dimenziji misaonih formi je manje.

Astralna vizija

U fizičkom telu imamo 220 stepeni vidnog polja. Čovek može da vidi ispred, ali ne i iza sebe, gore ali ne i dole u isto vreme. U astralnom telu imamo, najednom, vidno polje više od 360 stepeni. To se zove sferična vizija. Na početku, za vreme astralne projekcije, navika nas prisiljava da fokusiramo našu pažnju u jednom pravcu, tamo gde osećamo da je prednji deo našeg vidnog polja. Pogled napred, nazad, gore, dole, je još uvek prisutan istovremeno, ali ne može biti asimiliran od strane našeg mozga tako brzo.

Ovo se kosi sa dugom navikom mozga da vidi frontalno. Sferična vizija je kao da se nalazite u jedinstvu sa jednim velikim okom sa mnogo faseta koje može da vidi u svim pravcima, gore, dole, levo, desno, napred, nazad i to sve u isto vreme!


U astralnom telu vi nemate nikakve fizičke organe, na primer, oči. Vi ste samo jedna nefizička tačka svesnosti koja pluta u prostoru. Gravitacija ne može da utiče na vas, kao ni ostali zakoni fizike. U ovom stanju ne postoji gore ili dole, napred ili nazad, levo ili desno. Postoji samo dugogodišnja navika da pokušate da nametnete ovu perspektivu za vreme astralne projekcije.

Važno je razumeti sferičnu viziju, ako želite da budete u stanju da delujete na kompetentan način na astralu. Ovo je posebno važno kada se projektujete u realnom vremenu, blizu fizičke dimenzije. Sferična vizija će vam često prouzročiti da mislite da ste u dimenziji slike u ogledalu, ili u obrnutoj kopiji stvarnosti.

U izvesnom trenutku za vreme astralne projekcije ako postanete dezorijentisani i vaša tačka gledišta postane drugačija od normalne, vi ste u stvari rotirali i stavili sve naglavačke bez razmišljanja. To je prevarilo vaš podsvesni um.


Pošto na astralu nemate fizičko telo, ako želite da pogledate nazad, levo ili desno vi ne morate da se okrećete ili uopšte da se pomerite. Samo promenite svoju tačku gledišta prema nazad. Ako se ovo uradi bez pomeranja, dolazi do efekta ogledala, kao da gledate u ogledalo da biste videli nazad, dok levo i desno menjaju mesto.


Ako ste razumeli ovu sferičnu viziju i desi vam se da se nađete u ovom okrenutom stanju za vreme astralne projekcije, to za vas neće više biti problem. Uzećete to u obzir i nastaviti da funkcionišete normalno.


Za vreme projekcije sve što vidite dok ste u astralnoj dimenziji je direktno vidljivo umom. Za podsvesni um je jednostavna stvar da obrne ili iskrivi vašu svesnu percepciju stvarnosti.

Kreativana snaga vizuelizacije


Podsvesni um ima daleko veće sposobnosti vizuelizacije nego svesni um. To je kao da upoređujete kompjuter sa dečjim digitronom. U astralnim svetovima za vreme svesne astralne projekcije, ili lucidnog sna, kada je svesni um budan, ove razlike mogu da naprave konfuziju. Podsvesni um biva iza površine za vreme astralne projekcije. Njegove kreativne snage

teže da izađu napolje, da stvaraju i to će i učiniti kada im se ukaže i najmanja prilika. Razlika u kreativnoj snazi kombinovana sa dugogodišnjom navikom normalne frontalne vizije se naziva “Efektom Alise u Zemlji Čuda”.


Pre nego što objasnimo efekat Alise u Zemlji Čuda, sumiraćemo utvrđene činjenice koje zbunjuju:

 1. Neverovatna kreativna snaga podsvesnog uma
 2. Slaba kreativna snaga svesnog uma
 3. Osetljivost astralne materije na misao
 4. Sferična vizija
 5. Obrtanje čula sa levog na desno.

Efekat Alise u zemlji čuda

Vi projektujete vaše astralno telo i gledate naokolo po sobi. Sve izgleda normalno, ali odjednom, primećujete da su vrata na pogrešnom zidu. Dok gledate okolo, vidite vrata svojom pozadinskom vizijom, mešajući vašu prirodnu levu-desnu perspektivu mozga. Mozak nije u stanju da asimilira ovo zbog vaše frontalne perspekive, i pozicija nameštaja, slika, prozora itd. je normalna, ali pogled unazad je obrnut. Trik je u tome da podsvesni um stvara vrata tamo gde on misli da bi trebala da budu. Kada gledate u ova vrata, ona izgledaju kao da su stvarna iako znate da su na pogrešnom mestu. Jednom kada se ona stvore, neće biti uništena pošto bi to bilo neprihvatljivo vašem svesnom umu, jer čvrsta vrata nemaju normalno običaj da nestaju pred vašim očima.


Kada se okrenete tamo gde bi vrata normalno trebala biti, videćete ih i tamo kao što je uobičajeno. Sada, ispada da imate dvoja ili čak više od dvoja vrata i to tamo gde bi trebalo da budu samo jedna. Ako prođete kroz prava vrata, naći ćete da je ostatak kuće kao što bi trebao da bude, nadajmo se. Ali ako prođete kroz pogrešna vrata, um zna da su to pogrešna vrata i neće im dozvoliti da se otvore prema kući za koju zna da nije iza tih lažnih vrata. Tako, ako otvorite ova vrata, naći ćete se negde drugde. To je obično koridor ili prolaz koji ne postoji na fizičkoj razini, koji vodi u delove vaše kuće koje takođe ne posedujete.
Od tog trenutka, kad prođete kroz ta vrata, vi ste u Zemlji Čuda, gde je sve moguće, ali nije baš smisleno. To je ulaženje u astralnu dimenziju putem nekontrolisane kreacije, kroz vrata koja tamo ne postoje u stvarnosti. Jednom kada podsvesni um počne da stvara na ovaj način on će nastaviti da to čini geometrijskom progresijom. On to mora da čini da bi svesni um asimilirao nenormalnu situaciju u kojoj se nalazi. U jednom trenutku, u ovoj kreativnoj zbrci, podsvesni um gubi kontrolu i počinje da se usaglašava sa drugim delovima astrala. Tada se gubi sličnost sa stvarnošću i vi bledite u astralnoj dimenziji.


Za vreme astralne projekcije postoji mnogo načina da se desi efekat Alise, gornji primer je samo jedna varijacija. Mnogi astralni putnici su primetili da u nekom trenutku u projekciji gube kontrolu. Objekti nestaju i ponovo se javljaju i uopšte gledano sve postaje pomalo čudno. To se ustvari dešava kada podsvesni um biva pobuđen kao i njegova ogromna kreativna sposobnost. On počinje da stvara i rastvara stvari i da se ubacuje u ostale delove astrala i prilično otežava astralnu projekciju.

Da biste izbegli ovakve probleme koncentrišite se na ono što radite dok se projektujete i nemojte pustiti da vam um luta. Zbrka može da se minimizuje ako ste skoncentrisani na jedan pravac u svakom trenutku. Kada se okrećete, nemojte pomerati viziju sa jednog načina gledanja na drugi. Astral nije dobro mesto za relaksaciju ako imate ozbiljne planove.


Ove ogromne kreativne moći podsvenog uma mogu biti iskorišćene. To je veoma vredan resurs ako znate kako da ga koristite.

Kako stvoriti svoj sopstveni astralni svet-Ruke koje se topeKada projektujete astralno telo blizu fizičkog sveta vi nemate telo kao takvo. Ali, um ne može da prihvati ovu činjenicu pa mu obezbeđuje telo misaone forme načinjeno od eteričke materije. Ako pokušate da pogledate u vaše telo, na primer vaše ruke, videćete da one počinu da se tope veoma brzo. One izgledaju bledo i čudno, i za par sekundi počinju da se tope kao led pored vatre.

Ovaj efekat topljenja se javlja samo kada vi namerno pokušavate da posmatrate deo tela ili kada svesno pokušavate da stvorite nešto.


Namerno posmatranje astralnog dela tela kao što je opisano, koristeći svesni um, koji ima siromašne kreativne kapacitete, ne može da održi kompleksne objekte na okupu duže vreme i to prouzrokuje ovaj efekat topljenja. Ako primetite za vreme projekcije delove vašeg tela u prolazu pored ogledala, ovaj efekat topljenja se neće primetiti.

Stvoreni objekti misaone forme

Vi možete koristiti svesni um da stvarate objekte za vreme projekcije. Vreme trajanja ovih misaonih formi zavisi od vaše sposobnosti i snage zamišljanja, odnosno od vašeg uloženog vremena i napora.


Isti fenomen topljenja se dešava sa bilo kom svesnom kreacijom na astralnoj ravni. Ako na primer stvorite mač, javiće se u vašim rukama kada ga zamislite, kratko, i onda će se istopiti na isti način kao i ruke.

Ako se koncentrišete na mač, možete održati njegov oblik, ali čim vam koncentracija popusti, objekat počinje da se rastače. Ovo je slično bilo kojoj vrsti vizuelizacije koju radite u materijalnoj dimenziji. To je teško, i treba dobro da se koncentrišete da biste držali vizuelizaciju u oku vašeg uma. Jednom kada koncentracija popusti, popušta i vizuelizirana slika. Ovo ilustruje ogromnu razliku u snazi kreativnosti koja postoji između svesnog i nesvesnog uma.


Da biste napravili trajne misaone forme – objekte, prevarite podsvesni um da on to napravi za vas. Ovom temom ćemo se detaljnije baviti u sledećim poglavljima.

Kako se dešava projekcija?

Za vreme sna, energetsko telo, dvojnik, takođe poznato kao eteričko telo ili telo vitalnosti, uključuje se da se napuni. Ono se širi i otvara da bi akumuliralo i sačuvalo energiju. Dvojnik može to da čini samo za vreme sna. Čakre ubacuju snagu u obliku eteričke materije u energetsko telo. Za vreme ovog procesa punjenja eteričkog dvojnika astralno telo se odvaja i uključuje u astralne dimenzije gde može da stvara i doživljava snove.


Ako se ova separacija napravi svesno, ili ako je postanete naknadno svesni, možete preuzeti izvesnu kontrolu nad njom, i to onda postaje iskustvo izvan tela u astralnoj projekciji ili lucidni san.

Vantelesno iskustvo je projekcija u realnom vremenu blizu fizičkom svetu. Često se javlja kao deo iskustva bliske smrti. Javlja se kada je osoba izbačena iz svog tela kao rezultat neke vrste teške traume, na primer automobilske nesreće, operacije, rođenja deteta i slično. Kod vantelesnog iskustva osobe su svesne stvari koje se dešavaju na fizičkom planu u realnom vremenu, kao što su razgovori i događaji u njihovoj blizini. Kada se osoba vrati u svoje telo može tačno da reprodukuje događaje i razgovore koji su se desili za vreme njenog vantelesnog iskustva.


Vantelesno iskustvo je nešto drugačije od astralne projekcije i lucidnih snova zbog svog objektivnog aspekta u realnom vremenu. To je tako zato što astralno telo u ovom slučaju zadržava veliku količinu eteričke materije koja drži astralno telu blizu fizičkog plana.
Postoje dva razloga za vantelesno iskustvo u realnom vremenu.

1. Telo osobe je skoro mrtvo ili osoba misli da jeste, što prouzrokuje da velika količina eteričke materije prelazi u astralno telo da pripremi proces smrti.


2. Telo ima aktivne čakre koje čine sličnu stvar, tj. usmeravaju eteričku materiju u astralno telo.

Imati aktivne čakre može biti prirodna sposobnost ili razvijena vežbom.
Možete se svesno projektovati i imati vantelesno iskustvo u realnom vremenu ako vaše čakre ubace u astralno telo dovoljno eteričke materije. U vantelesnom iskustvu stvarnost se posmatra kao objektivna i realna, a vreme je normalno.


Tehnički gledano, kada se projektujete u fizički svet u realnom vremenu kao kod vantelesnog iskustva, vi se zapravo projektujete u graničnu oblast između fizičkog i astralnog sveta. Pošto astralno telo poseduje dovoljno eteričke materije, ono može da egzistira samo malo pomereno u odnosu na materijalni svet. To znači da je projekcija u realnom vremenu i tako blizu fizičkoj dimenziji da ne može da se razlikuje od nje.

Astralna projekcija nastaje kada je astralno telo projektovano u astralnu dimenziju, gde su stvari različite nego u realnom svetu. Vreme je prošireno i iskrivljeno, tj. jedan sat na astralu može da bude kao par minuta u fizičkom svetu, zavisno od dela astrala u kome se nalazite. Stvarnost je fluidna i promenjiva.

Lucidan san se dešava kada osoba za vreme sna postane potpuno svesna da sanja. Osoba preuzima neku vrstu svesne kontrole nad tokom događaja u snu, ili može da preobrati iskustvo u vid astralne projekcije. Lucidno sanjanje je sličnije astralnoj projekciji nego vantelesno iskustvo, pošto su vreme i stvarnost iskrivljeni.

Mnogi astralni putnici gube svesnost pre nego što izađu iz fizičkog tela i povrate svesnost u astralnoj dimenziji. Postajete svesni nakon odvajanja od fizičkog tela tek kada se nađete u astralnoj dimenziji. Ako propustite svesno izlaženje iz fizičkog tela, imate lucidni san, a ne astralnu projekciju pošto ste postali svesni tek nakon razdvajanja.
Sve tri vrste projekcije su blisko povezane, sve uključuju astralno telo koje se odvaja od fizičkog i oseća stvarnost odvojenu od fizičke stvarnosti.

Da zaključimo, nakon što je fizičko telo zaspalo, astralno telo se projektuje u fizički svet. Kada se jednom eteričko telo proširi, astralno telo lebdi slobodno iznad fizičkog tela ali unutar uticaja proširenog eteričkog tela. Unutar ovog polja, poznatog kao domet aktivnosti užeta, astralno telo se drži blizu fizičkom svetu pošto je unutar polja eteričke materije.


Za vreme svesne astralne projekcije može izgledati da se projektujete pravo u astralni plan. Na početku uvek postoji međufaza kada postojite kao astralna forma blizu fizičke dimenzije. Ovaj deo astralne projekcije koji se odnosi na realno vreme, može da se propusti ako izgubite svest u trenutku projekcije. Oblast oko tela unutar oblasti aktivnosti užeta je ispunjena eteričkom materijom i unutar ovog polja astralno telo se drži u realnom vremenu unutar fizičke dimenzije.

Eterička materija

Eterička materija je supstanca životne sile koju stvaraju sva živa bića samim tim što su živa.

To je supstanca koja se nalazi između fizičke i astralne materije, delom fizička delom astralna. Ova eterička materija zapravo ima težinu. To je veoma rafinisana supstanca između materije i energije i slična je ektoplazmi.

Postoje naučne studije urađene na ovom fenomenu. Ljudi koji su bili na samrti u bolnici stavljani su na osetljive vage. U tačnom trenutku smrti beležili su gubitak od prosečno 125 grama zato što je izvesna količina eteričke materije u trenutku smrti prebačena u astralno telo. To je slično iznenadnom transferu eteričke materije u astralno telo za vreme iskustva bliske smrti kada telo veruje da umire. Ovaj iznenadni transfer eteričke materije je početak procesa smrti.

Ektoplazma


Ektoplazma je bila proučavana na sličan način. Medijumi su smeštani na vage i onda im je traženo da proizvedu ektoplazmu koja je merena na drugim finijim vagama. Medijumi su gubili težinu u istom iznosu u kome je ektoplazma dobijala na težini. Kada su medijumi ponovo apsorbovali ektoplazmu proces se obrnuo i dobili su težinu nazad. Ektoplazmu proizvode čakre. One preobražavaju deo fizičke mase tela medijuma u drugu supstancu, ektoplazmu.


Interdimenzionalna manifestacija

Bilo koja nefizička neinkarnirana jedinka koja ima astralno telo da bi funkcionisala u realnom vremenu blizu fizičke ravni mora da sadrži eteričku materiju. Bez eteričke materije nefizički entiteti blede nazad u dimenziju njihovog porekla. Eterička materija može da se dobije od živih stanovnika fizičkog sveta.

Energetski tok


Čuvena srebrna vrpca čini više od samog povezivanja dvaju tela zajedno. To je istinsko uže koje preobražava informacije i energiju između fizičkog i suptilnih tela. Njega vide neki projekcionisti a neki ne. Nekada se vidi kako izvire iz pupka, a nekada iz čela. Oblast iz koje uže izlazi može zavisiti od aktivnosti čakri. Najjača i najaktivnija čakra može da ima kontrolu energetskog toka u suptilnim telima. Treba takođe uzeti u obzir sistem verovanja projekcioniste i kreativnu snagu podsvesnog uma. Uže će se obično pojaviti onakvo kako vi verujete da jeste, što se može pripisati podsvesnom.

Jednom kada astralno telo uđe u astralnu dimenziju mora da ima dobar priliv astralne energije iz čakri da bi moglo da efikasno interaguje sa tom dimenzijom. Čisto astralno sećanje zavisi u velikoj meri od količine dostupne energije. Pošto je astralna dimenzija prirodno stanište astralnog tela, ono neće izgubiti astral zbog nedostatka energije. Kao i u stvarnom svetu ako osoba nije dovoljno jela ili nije spavala par dana ona se neće izgubiti u fizičkom svetu. Samo će postati slabija i neće moći da interaguje jako sa fizičkim svetom.

Sve se svodi na sledeću konstataciju: Astralni um mora imati dovoljno energije da bi se dobila jaka živa sećanja. Astralna sećanja moraju biti dovoljno jaka da naprave snažan utisak u fizičkom mozgu tako da fizički mozak može da ih se seti kada se probudi.


Na primer, ako niste spavali par dana bićete umorni i vaša interakcija sa svetom će biti slaba. Ako pogledate film u ovom stanju umora, slabo ćete ga se sećati. Kasnije se možete sećati samo fragmenata i vaše sećanje će biti bledo. Ako pogledate isti taj film dok ste odmorni, snažni i puni energije, stvar će biti drugačija. Uživaćete u filmu i pokupićete dosta toga. Vaše sećanje će biti kristalno čisto.


Ovo je slično onome što se dešava na astralnim putovanjima sa slabom snagom. Astralno telo nema dovoljno energije i nema dovoljno čist utisak o svom putovanju. Kada se vrati u fizičko telo, ne seća se puno toga.

Upotreba čakri

Potpuno razvijanje čakri i učenje kako da ih kontrolišemo može da traje godinama, u zavisnosti od prirodnog afiniteta. To vas neće sprečiti da ih koristite na veoma fundamentalnom nivou – da bi pojačale vaše vantelesno iskustvo i lucidne snove u veoma ranom stadijumu vašeg razvoja. Podizanje energije i stimulacija čakri se veoma lako izvodi. Tako podignuta energija će prirodno teći u vaše astralno telo pre i za vreme projekcije.


Kad naučite kako da podignete energiju i kontrolišete tok snage kroz čakre, priroda vaših snova, lucidnih snova i vantelesnog iskustva će se promeniti, postaće živa i nezaboravna. Ovo vam, na izvestan način, daje drugi život pun bogatih iskustava u kojima možete da uživate, da učite i da se razvijate.

Viši nivoi i njihove tampon zone


Opšte prihvaćena imena za nekoliko nivoa stvarnosti, od najnižeg do najvišeg su Fizički, Astralni, Mentalni, Budički, Atmički, Anupadaka i Adi. Ovi viši planovi su slični po strukturi kao i astralna dimenzija, ali se nalalze na mnogo višem nivou svesnosti i potpuno su odvojeni od astrala. Između različitih nivoa postoje prelazna područja ili tampon zone, ponekad nazvane podravni.
Zemljina atmosfera je dobar primer za različite dimenzije i njihove tampon zone. Ako bi vazduh u zemljinoj atmosferi bio astralna dimenzija, onda bi stratosfera bila tampon zona a bezvazdušni prostor bi bio mentalna dimenzija. Možete leteti oko Zemlje u atmosferi u običnom avionu odnosno, kretati se u astralnom telu na astralu. Potreban je veoma snažan avion da bi vas odveo u stratosferu, ali vam je potreban svemirski brod, odnosno mentalno telo da putujete kroz svemir. Ovo objašnjava zašto su različita suptilna tela potrebna za putovanje u različite nivoe stvarnosti.

Astralno telo može da uđe u tampon zone, ili podnivoe, dimenzije iznad i ispod astralne dimenzije ako sadrži pravu vrstu energije, tj. da bi postojalo u tampon zoni između astrala i fizičkog nivoa mora da poseduje eteričku energiju. Da bi postojalo u tampon zoni između astrala i mentala mora da sadrži mentalnu energiju itd.


Projekcija Viših Nivoa

Uz dovoljno kontrole nad čakrama, može biti proizvedena energija i za više nivoe. Proizvodnja određene vrste energije će podići svesnost do tog nivoa i energizovaće odgovarajuće suptilno telo. Ovo se obično radi uz pomoć svesne meditacije i naprednog rada na čakrama. Onda svesnost može da doživi taj nivo stvarnosti. Ako dovoljno energije postane dostupno i ako su uslovi pravi, meditant može da projektuje određeno suptilno telo pravo u njegovu prirodnu dimenziju.

U zavisnosti od vaše veštine i prirodne sposobnosti, ako se energizira više telo i projektuje se, automatski se projektuju i niža tela. Astralno telo sadrži unutar sebe sva ostala suptilna tela i može, za vreme projekcije projektovati mentalno telo u mentalnu dimenziiju itd. Tako se mogu dobiti skupovi od nekoliko paralelnih sećanja iz jedne projekcije. Opšte pravilo je da će ono telo koje ima najjaču energiju sadržavati najjača sećanja. Ova dominantna sećanja biće zadržana u fizičkom umu nakon povratka u budno stanje.

Svesno projektovanje u više nivoe od astralne dimenzije zahteva veće nivoe veštine. Treba biti vešti u podizanju svesnosti i u kontroli čakri. Veruje se da ljudi mogu da se projektuju u Astralni, Mentalni i Budički nivo, a da to nije moguće u više Adi i Anupadaka nivoe.

Astralna dimenzija

Ovo je svet kao u Alisi u zemlji čuda. Sve izgleda objektivno, stvarno, ali je promenjivo i fluidno. Ovde može da se nađe sve i svašta, od osnovnih grubih nivoa seksualne energije, do prelepih mirnih mesta punih spiritualne harmonije.

Ovde je vreme izokrenuto i prošireno. Jedan sat na astralu može da bude kao nekoliko minuta u fizičkom svetu. U poređenju sa fizičkim svetom ovde su povišene vibracije. To je kao da puštate video kasetu ubrzanu 20 puta više od normalne brzine, iako to nije očigledno kada se nalazite na astralu.

Kretanje među astralnim sferama je obično stvar sreće za većinu ljudi u astralnoj projekciji. Potrebno je mnogo iskustva da bi se planiralo astralno putovanje u specifične sfere.

Postoji beskonačno mnogo stvarnosti, ravni, oblasti i sfera na astralu. Ove se ravni prirodno talože u oblasti povezanih, bliskih misli. Za vreme sna, ili u lucidnom snu, podsvesni um obično stvara jednu oblast specijalno za vas, vaše lično pozorište. Kada postanete svesni za vreme sna, preuzimate kontrolu nad tim procesom. Kontrola se preuzima od moćnog podsvesnog uma. Bez njegovog moćnog uticaja i kontrole, vaša lična oblast će se promeniti. Počećete da se ubacujete u druge delove astrala, i stvarnost u kojoj se nalazite će se početi mešati sa drugim stvarnostima i preuzeće drugačije aspekte.

U svesnoj projekciji u astralnu dimenziju, možete se uključiti u bilo koji deo astrala i putovati u različite svetove, ili u mešavinu puno njih. Postoje različite tehnike za ovo, i sve se one zasnivaju na dezorijentisanju podsvesnog uma i njegovom navođenju da se pomeri u drugu astralnu stvarnost. Neki ljudi u astralnoj projekciji gledaju u svoje ruke kako se tope. Drugi se okreću oko sebe, što dovodi do mešanja leve i desne strane tela. Ovi metodi dezorijentišu um i varaju podsvesno da bi se prebacili u drugi deo astrala.

Veoma je teško opisati kako se kretati između ovih nivoa, zaista to treba naučiti tako što ćete to raditi, putem probe i greške. Treba da naučite kako da koristite i kontrolišete podsvesni um, kako da ga prevarite da biste dobili specifičan rezultat.

Projekcija u virtuelnu stvarnost

Evo jednog jednostavnog i pouzdanog metoda da stvorite svoj sopstveni lični svet. Uzmite poster neke prijatne scene, nešto što je svetlo i sunčano. Što je poster veći to bolje, ali i standardna veličina je dobra. Okačite ga na zid sobe gde ćete se projektovati, ili na zid susedne sobe. Uzmite malu sijalicu kojom ćete osvetliti poster kada se ugasi glavno sveto u sobi. Smestite to svetlo iznad ili ispod postera tako da se svetlo prostre preko postera dajući mu difuzni efekat, osvetljavajući veći deo njega kao na filmskom platnu.


Kada se projektujete idite prema posteru, neka vam um bude prazan. Nemojte razmišljati o onome što radite, samo zurite neko vreme u njega i krećite se prema njemu. Kako se približavate, vaš podsvesni um će biti prevaren da stvori stvarnost baš kao na slici. Samo se krećite prema posteru. To je kao da stupate u drugi svet. Sve u ovom svetu će biti isto kao na posteru. Biće normalan trodimenzionalni svet, potpuna kopija, nerazlučiva od stvarnosti.


Da biste sebi prilagodili ovaj svet isecite i zalepite male slike stvari i osoba koje želite da nađete kada uđete u taj svet. Uzmite makaze i isecite objekt ili osobu. Pokušajte da nađete slike koje su od prilike sličnih dimenzija kao na posteru. Ako odsečete male komadiće nekoga, ili nečega, podsvesni um će stvoriti njihove ljušture misaone forme i oni će biti tamo i čekati vas.

Ovo može biti odličan način za komunikaciju sa onima koji su umrli. Podsvest stvara ovu misaonu formu ljušturu osobe. Ova ljuštura može biti oživljena od strane savršene, detaljne memorije vašeg podsvesnog. Ali ako postoji ljubav između vas i stvorene osobe, duh ove preminule osobe će biti privučen ka ovom scenariju i koristiće ovu priliku da komunicira sa vama, oživljavajući sliku svog starog tela.

Zapisi Akaše

Zapisi Akaše se nalaze u tampon zoni između astrala i mentalnih svetova, delom astral, delom mental, i na izvestan način šireći se u sve nivoe. To su zapisi svake misli i događaja koji su se ikada zbili, kao ogromna, beskonačna, mentalna istorija u slikama.

Akaša sadrži i mogućnosti koje proizilaze i stvorene su od strane prošlih događaja, akcija i misli. To je kao da se gleda u budućnost. Da biste načinili neki smisao za sebe od ovih zapisa Akaše, potrebna je vidovitost.


Ako se sami uključite u zapise Akaše videćete obično one događaje koji imaju najveću količinu energije kao na primer ratovi i nesreće. Energija koja okružuje ove događaje ih čini da stoje iznad svih ostalih. Ako pogledate u budućnost, u oblast mogućnosti, ulazite u zbunjujuću mešavinu simbolizma sa stvarnim događajima.


Budući simbolizam je stvoren sistemom verovanja glavnih religija. Milioni ljudi su verovali u neku vrstu proročanstva hiljadama godina. To može biti Knjiga otkrovenja ili proročanstvo Nostradamusa. Ova drevna proročanstva su bogata simbolima. Simboli utiču na načiin na koji ljudi razmišljaju i sanjaju budućnost. Ovaj simbolizam takođe se manifestuje u zapisima Akaše kao simbolička predstava budućih događaja. Ovaj simbolizam je od velike pomoći jer olakšava konsultovanje zapisa Akaše.


Možete koristiti simbolizam Akaše kao indeks. Na primer, simbol rata se često označava kao “Psi rata”, a simbol kosača je univerzalni simbol smrti i razaranja. Tako, ako ste zainteresovani za ovu vrstu budućih događaja, uključite se u ovaj simbol za rat i onda idite napred ili nazad kroz prošle i buduće ratove.


Gledanje u zapise Akaše je kao listanje kroz beskonačni mentalni foto album. Bombardovani ste neverovatnim nizom znakova i zvukova iz prošlosti, sadašnjosti i verovatne budućnosti. Morate da odaberete jedan od ovih misaonih zapisa, da se priključite na njega i da uđete. Onda ćete živeti kroz taj zapis kao da ste stvarno tamo, gledajući kako se odvija.


Konsultacija zapisa Akaše može da se odvija samostalno ako imate veštinu, ili se normalno radi uz vođstvo naprednog bića iz viših nivoa postojanja. To se čini putem neke vrste telepatski vođene ture. Ogromna količina informacija se filtrira za vas i onda se odabrani zapisi prezentuju vama putem telepatskog linka sa “bibliotekarom”.


Neki ljudi tvrde da su ušli u Zapis Akaše i našli tamo nešto kao biblioteku, sa pravim knjigama. Prošlost, sadašnjost i budućnost su snimljeni kao tekst u ovim knjigama. Neki ljudi tvrde da su čiitali zapise, onda su ušli u njih i doživeli zapis iz prve ruke. Sve je to konzistentno sa Zapisima Akaše. To su ture uz pomoć bibliotekara gde su zapisi prezentovani na način koji je bliizak ljudima i lak za prihvatanje.

Mentalna dimenzija


Ovo je spektakularna dimenzija! Blještave reke zvuka omeđene obalama od duge pulsirajućeg svetla. Misli se ovde javljaju kao kaleidoskopske šeme svetla i zvuka. Hodate preko polja ideja pod iskrećim kristalnim nebom inspiracije. Ako uđete u ovaj svet nemojte pokušavati da ga racionalizujete i razumete, to vam može poremetiti um, jer je on iza ljudskog razumevanja. Samo ga prihvatite, prepustite se i uživajte.
Ova dimenzija je ono što su Vikinzi zvali čuvenim mostom od duge prema Asgardu. Zaista izgleda i oseća se kao da hodate putem duge u neki čudesni svet gde su Bogovi sasvim sigurno boravili.
Ovde postojiš u čudesnom očaranom stanju. Oslobodite dete u vama da se igra u ovoj čudesnoj zemlji. Sve izgleda stvarno i čvrsto. Vreme je još više iskrivljeno ovde nego na astralu, a stvarnost je keleidoskopska.

Budička dimenzija


Ovo je toplo, apstraktno mesto ispunjeno konačnim mirom i beskonačnom ljubavi. To je dimenzija čistog Belog. Ovde nema vizuelne ili zvučne percepcije osim sveprožimajućeg čistog Belog. U ovoj dimenziiji veoma brzo napuštate svesne misli i individualnost. Čim uđete u nju ne možete da razmišljate dugo i nemate ni potrebu ni želju da to činite. Postoji neodoljiva želja za tišinom. Kao da ste uronjeni u toplu, čistu belu pamučnu vunu. U ovom svetu prestajete da budete individua i postajete DEO JEDNOG. Takođe prestajete da budete muško ili žensko. Na ovaj način kao da se vraćate u majčinu utrobu. Okruženi ste, apsorbovani i asimilovani beskonačnom ljubećom toplotom, razumevanjem i praštanjem.

Vreme ovde prestaje da ima bilo kakvo značenje. Ako uđete u ovaj svet nikada nećete hteti da izađete, ne možete da ga napustite, sve dok vaše fizičko telo ne pozove i povuče vas nazad. Ovo je mesto isceljenja, mesto odmora duše.

Atmička dimenzija


Ova dimenzija je spiritualni svet. Ovde duh čeka na one koje je voleo za vreme boravka na zemlji. Ovo je srećno mesto okupljanja. Svetlo u ovom svetu je najčistije i najsjajnije srebrno. Toliko je svetlo da izgleda nemoguće da se posmatra, ali je uprkos tome nadasve nežno svetlo, meko i udobno. To je svetlo Božanske ljubavi. Ovde se ljudi pojavljuju onako kako su izgledali u fizičkom svetu, ali u njihovom najveličanstvenijem izdanju. Oni sijaju ekstatično, okruženi najčistijom ljubavi, srećom i radošću. Atmosfera je električna i vitalna, a u isto vreme duboko spiritualna. U ovom svetu moguće je osetiti prisutnost Boga kao opipljive sveprožimajuće sile.
Ovde se komunikacija obavlja putem telepatskih slika visokog nivoa, slično vidovitoj spoznaji samo mnogo, mnogo življe i stvarnije. Tako, govor i misli ostaju slobodni da bi delali. Vreme ovde stoji. Realnost je stvarnija i čvršća nego normalna stvarnost. U poređenju sa ovim fizički svet je bled, umoran san pun polumrtvih ljudi.

Smrt


U trenutku smrti bićete projektovani u realnom vremenu prvih nekoliko dana blizu fizičkom svetu, sve dok se vaša zaliha eteričke materije ne iscrpi. Onda ćete proći kroz drugu smrt i ući u Astral. Tamo ćete se pročistiti od svih želja, tako što ćete imati u obilju sve što ste ikada želeli. Ovo ćete postići koristeći pun pogon podsvesnog uma i njegove kreativne kapacitete. Zadovoljićete svaku želju sve dok ne vidite da su one iluzija.

Onda ćete isprazniti Astral i ući u mentalnu dimenziju. Tu ćete videti svoje prošle živote, ispitati i izraziti svaku misao koju ste ikada imali i svaku akciju koju ste ikada uradili. Ovde će vaše misli, sećanja i iskustva biti upisani u Zapise Akaše.

Nakon toga ćete ući u Budičku dimenziju, gde ćete ostati bezvremeno dugo, za odmor, usklađivanje, praštanje i razumevanje sebe. U ovom svetu vaše unutrašnje rane će se zaceliti i vaša duša će biti negovana božanskom ljubavlju. Vaš duh će postati ceo i ponovo savršen.
Zatim ćete doći u Atmičku dimenziju gde ćete biti u božanskoj prisutnosti onih koje volite. Jednog dana ćete otići na novi nivo gde će vam biti otkrivena poslednja velika misterija života.


PRAKTI ČNE VEŽBE ASTRALNE PROJEKCIJE

Da biste mogli da projektujete svoje astralno telo, a da u isto vreme budete u potpunosti svesni, bitna je dobra priprema.

Dobra priprema obuhvata sledeće korake

1. Opuštanje fizičkog tela, ali uz potpunu budnost i svesnost.

2. Dobra koncentrancija na ono što radite.

3. Racionalno korišćenje energije da biste uvećali svoj energetski kapacitet.

4. Pritisak na astralno telo da se odvoji.

Kada su ova četiri zahteva ispunjena istovremeno, astralna projekcija se dešava lako.

Slede vežbe koje će vam pomoći da opustite telo, da se koncentrišete, da očistite um, uvećate energetski kapacitet, stimulišete čakre, i da uđete u stanje transa.


SMIRIVANJE UMA


Relaksacija

Zauzmite udoban ležeći ili sedeći položaj. Počevši od stopala, stisnite i opustite ih. Nastavite prema kolenima, kukovima, stomaku, grudima, rukama, vratu, i glavi, sve dok vaše celo telo ne bude duboko relaksirano. Ponovite ovu vežbi nekoliko puta.

Duboka relaksacija je ključ za indukovanje astralne projekcije.


Kontemplacija

U svakodnevnom životu preplavljeni smo mislima iz različitih izvora. Dolaze nam sećanja, nerešeni problemi, konfliktne situacije, stvari koje smo počeli a nismo završili. Um je stalno zauzet raznim mislima koje zarobljavaju našu pažnju.

Meditacija na dah je odličan način za čišćenje uma, ali pre no što pređemo na nju, poželjno je pozabaviti se površinskim mislima tako što ćemo da ih kontempliramo.

Nakon vežbe relaksacije, dozvolite sebi da budete mirni i da razmišljate. Kontemplacija znači da vidite u svom umu koje su najdominantnije misli tu prisutne i da ih istražite, da na lak i neusiljen način pokušate da ih razumete.

Nemojte se truditi da oterate misli, niti da očistite um. Samo razmišljajte, duboko i temeljno o nečemu da biste stekli dublje razumevanje i dobili uvid u vezi te stvari.


Meditacija na Dah

Ovo je jednostvna forma meditacije. Dovešće do čišćenja uma i usmeravanja svesnosti.

Sedite ili ležite zatvorenih očiju. Usmerite svoju pažnju na dah koji ulazi u telo i izlazi iz njega. Osetite kako pristiže i kako odlazi. Ovo je jednostavan proces. Sve što treba da radite je da pratite dah. Ova jednostavna akcija će okupirati vaš površinski um. Meditacija na dah je odlična vežba za čišćenje površinskih misli i zapažanje dubljih, manje svesnih misaonih obrazaca.


Površinske misli

Površinski um je uvek na oprezu i veoma je znatiželjan u vezi onoga što se dešava u njegovoj okolini. Želi da zna, da bude informisan, da bude u toku događaja: ko je otvorio vrata, zašto se čuo taj zvuk, ko je ovaj čovek... Ako zatvorite oči, površinski um će vas terati da ih otvorite da biste saznali šta se dešava oko vas.

Kada radite meditaciju ili slične vežbe nemojte da dozvolite da se to dešava. Ako naučite da ignorišete ove misli koje zahtevaju vašu pažnju, vaša moć koncentracije će se uvećati.

Mnogi ljudi koji kažu da ne mogu da očiste svoj um, zapravo se lako daju omesti sitnim zvukovima iz okoline. Korak po korak, naučite svoj um da ne obraća pažnju na stvari koje ne mora da obraća pažnju i vaša će se unutrašnja snaga uvećati.

Jednom kada uspostavite sposobnost pročišćavanja uma od površinskih misli, dobićete vrednu mentalnu alatku. Moći ćete da se koncentrišete na jedan zadatak u jednom trenutku sa stopostotnom snagom. Moći ćete da meditirate u bučnoj sredini, sa puno ljudi a da ništa ne ometa vašu koncentraciju.


KONCENTRACIJA


Morate da budete u stanju da se koncenrišete u potpunosti na ono što radite. Nedostatak koncentracije je najveći uzrok neuspeha astralne projekcije.

Loša koncentracija utiče na sve aspekte, počev od relaksacije do same projekcije.

Da biste videli koliko je dobra vaša trenutna sposobnost koncentracije, uradite sledeću vežbu. Zatvorite oči i udišite i izdišite polako i duboko. Dok dišete, na kraju svakog pojdinačnog izdaha uvećajte broj za 1. Brojite dok god možete da držite koncentraciju a da se ne izgubite i vidite dokle ćete doći.

Ako uspete da izbrojite dvadeset ili više udaha i izdaha, u dobroj ste formi. Vaša koncentracija se može uvećati sledećim vežbama.


Vežba Koncentracije (1)

Zadržavanje slike: Opustite se, upalite sveću i gledajte u plamen bez treptanja sveće neko vreme, minut ili dva. Zatvorite oči i koncentrišite se na odraz sveće u vašem unutrašnjem umu iza zatvorenih kapaka.

Pokušajte da zadržite odraz sveće u svom umu što je duže moguće. Koristite svesnost daha da biste održali čistoću uma što je moguće više. Pokušajte da ova slika postane još jasnija kako vreme odmiče, umesto da bledi.


Vežba koncentracije (2)

Koncentracija na tačku: Odaberite tačku na zidi i zurite u nju. Nemojte se fokusirati već zurite nežno. Očistite um od svih misli i neka vaš um bude prazan dok god to radite. Koncentrišite se je na svesnost daha dok gledate u tačku. Držite pažnju što je moguće duže. Za početak, 5 minuta usredsređenog zurenja je odlično postignjuće.


Vežba koncentracije (3)

Energetsko disanje: Sedite i opustite se. Zavorite oči i očistite svoj um. Uradite vežbu svesnosti na dah i zamislite kako vazduh koji udišete postaje svetlo obojena energije vaše omiljene boje. Zatim, zamislite kako vazduh koji izdišete postaje tamno siv, pun toksičnog otpada. Ovo je vežba pročišćenja. Stimuliše vaše ačkre da apsorbuju energiju za vreme udaha, a da se oslobađaju negativnosti za vreme izdaha.

Pokušajte za vreme ovih vežbi koncentracije da se ne napinjete ni na koji način. Radi se o mentalnim vežbama, pa nema potrebe za fizičkom napetošću. Kada se naviknete, čišćenje i fokusiranje uma će postati jedna od vežbi koja će vas najviše opuštati.


Alfa stanje

Kada ste postigli dubok nivo relaksacije i mentalne smirenosti, vaše telo će početi da postaje sve teže i teže. Osećaj težine je znak da vaš mozak menja svoje (moždane) talase sa uobičajenog beta, u alfa nivo. Alfa stanje je stanje duboke fizičke i mentalne opuštenosti. To je jako prirodno stanje i javlja se pre sam ulazak u san. Razlika u odnosu na san je ta što je sada vaš svesni um u potpunosti budan.


Kako ući u alfa stanje

Uradite vežbe relaksacije i smirite um putem meditacije na dah. Zamislite da silazite uz merdevine prema dole, ili da idete liftom prema dole. Nemojte vizuelizirati merdevine ili lif, samo vidite sebe kako to radite. Sa svakim izdahom, siđite par stepenika. Kod udaha osetite kako se nepomično držite za merdevine. Ova vežba će unutar vašeg uma stvoriti osećaj mentalnog padanja. To pomaže da se moždani talasi promene od Beta ka Alfa opsegu frekvenci. Vreme za koje čovek ulazi u alfa stanje varira od pojedinca do pojedinca.

Jednom kada osetite težinu u svom telu, uspešno ste završili ovu vežbu.

Ako ne volite merdevine, zamislite da se spuštate lifotm. Osetite kako propadate sa izdahom a stojite u mestu sa udahom. Ili zamislite da ste pero, kako plutate prema dole sa izdahom i stojite mirno za vreme udaha.

Kao što smo rekli, potreban vam je osećaj mentalnog padanja da biste smanjili aktivnost mozga. U kombinaciji sa relaksacijom i smirenim mom, ovo će dovesti do stanja pogodnog za astralnu projekciju.

Kada uđete u alfa stanje sve oko vas će postate tiše, i osećaćete se kao da se nalazite na većem i širem mestu. Osetićete promenu atmosfere, kao da sve postane nejasno i blago zamućeno. Jaki zvukovi počinju da se osećaju kao fizički udarci u predelu solarnog pleksusa.


Duboko stanje

Koliko ćete duboko ući, zavisi od vaše sposobnosti relaksacije, koncentracije i voljnih sposobnosti. Da biste išli još dalje, u Teta stanje svesti, morate da se koncentrišete više i duže. Alfa stanje, koje doživite kao težinu tela, je sasvim duboko za astralnu prjeciju. Na početku nemojte ići dublje dok ne steknete dovoljno iskustva.

Kako ćete osetiti da li ste ušlji u duboko stanje svesti? Postoji četiri veoma jasnih simptoma:

1. Neprijatan osećaj hladnoće koji vas ne tera da drhtite i stalan gubitak telesne toplote.

2. Mentalno se osećate veoma čudno, i sve postaje jako usporeno. Vaš misaoni proces usporava kao da vam je data injekcija protiv boli.

3. Osećate se odvojeno od tela, javlja se jaki osećaj plutanja i sve izgleda jako daleko.

4. Totalna fizička paraliza.

Sve ove četiri stvari zajedno znače da ste ušli u veoma duboko stanje svesti.

Nemojte pomešati blagi osećaj lebdenja koji dobijete u alfa stanju kada se oslobađa astralno telo sa ovim. Takođe, nemojte pomešati ni blagi gubitak toplote od dugog sedenja i blagi osećaj težine. Duboko stanje svesti je veoma nekonforno i ne može se pomešati sa bilo čim drugim.

Veoma je teško ući u ovo duboko stanje svesti jer vam je potrebna veoma razvijena relaksacija, koncentracija i mnogo voljne snage i mentalne energije.

Ako vas brine to što idete previše duboko, upamtite da možete da se izvčete u bilo kom trenutku. Imate potpunu svesnu kontrolu. Sve što treba da uradite je da pomerite prste na rukama ili nogama, a zatim celo telo. Zatim ustanite i prohodajte par minuta.

If you are worried you are going too deep, remember this:


Širenje Energetskog Tela

U nekom trenutku nakon ulaska u duboko stanje svesti, osetićete blagu paralizu koju prate duboke vibracije i osećaj blagog zujanje. Možete da se osetite i kao da ste uvećani. Sve su to simptomi širenja eteričkog tela i njegovog oslobađanja. Zapravo, sve je to deo normalnog procesa sna. Eteričko telo se otvara i širi da bi akumuliralo i uskladištilo energiju. Za to vreme, astralno telo može da luta slobodno, blago pomereno u odnosu na fizičko telo.


Osećaj prisnosti

Mnogi ljudi uproste svoju projekciju zato što nisu naviknuti na ovo stanje svesti. Misle da se radi o kratkom trenutku otvaranja astralne dimenzije. Ovo jednostavno nije tačno. Ako ostanete mentalno i fizički mirni, možete da budete u astralnoj projekciji satima.

Astralna projekcija se zatvara na najblaži nagoveštaj uzbuđenosti i narušenog fizičkog i mentalnog mira.

Pre same projekcije je zato dobro provoditi neko vreme u alfa stanju svesti. Samo se opustite, ostanite mirni, fokusirani na dah. Neka vam alfa stanje postane prisno.

Kada ste u dubokom stanju svesti, vaše astralno telo postaje slobodno. Pokušajte da podignete svoje astralne ruke noge, jedna ruka ili noga za drugom. Koristite šake da biste to uradili, što je opisano kasnije. Usmerite svoju pažnju i osećaj na predeo ruke i polako je oslobodite od tela. Možete osetiti blage trnce u ruci ili nozi dok to radite. Podignite svoju astralnu ruku gore i pogledajte je, zatvorenih očiju ali nemojte pomeriti niti jedan mišić. U ovom stanju biste trebali da možete da gledate zatvorenih očiju kroz kapke, a ako ne možete, ta sposobnost će vam doći kasnije.

Podizanje astralne ruke je dobra vežba za astralnu projekciju. Kasnije ćemo iskoristiti astralne ruke za povlačenje astralnog telo i njegovo oslobađanje od fizičkog.

Zamišljanje dodirom

Zamišljanje dodirom je percepcija lokalizovane telesne svesnosti. Vaše ruke su vezane za telesnu svesnost. Ruke su svesne svakog dela vašeg tela. Zamišljene ruke, su samo proširenje ove svesnosti. Kada se traži da osetite vašu svesnost u svim delovima tela, zamislite da svoje stvarne ruke kako dodiruju te delove tela. Onda iskoristite svesnost koja se stvara na taj način da zamislite svoje zemišljene ruke tamo.

Zatvorite oči i držite svoje ruke ispred lica. Osetite gde se nalaze i pokušajte da ih vidite iza zatvorenih očiju. Pomerajte ih ispred sebe. Ako se koncentrišite trebali biste da vidite bledu pokretnu senku na ekranu svoga uma, tamo gde se šake i ruke nalaze.

Zatvorite svoje oči i kažiprstom desne ruke dodirnite vrh nosa. Nećete imati problema da kažiprst smestite na bilo koji deo tela zatvorenih očiju. Pokušajte to. Znaćete veoma dobro gde se kažiprst vaše stvarne ruke nalazi u svakom trenutku, možete osetiti gde su ti delovi tela.

Ono što se dešava u vašem mozgu dok to radite, je da postajete svesni delova tela koje dodirujete kažiprstom, onog trenutka čim ste doneli odluku da to želite da uradite.

Pređite preko celog tela na ovaj način i osetite svesnost koja se generiše u različitim delovima tela.

U ovoj vežbi vaš mozak naglašava delove tela koje nameravate da dotaknete da bi vodio vašu ruku na tačno mesto. Vaš um pomera svoju svesnost na to mesto i vodi vašu ruku.

Sposobnost pomeranja svesnosti u različite delove tela je veoma važna za rad sa energijama i za samu astralnu projekciju.

OSNOVNI RAD SA ENERGIJAMA

Glavne čakre

Sedam glavnih čakri su:

1. GLAVNA: Korenska čakra (osnova kičme, između anusa i genitalija)

2. Slezinska čakra (blago ispod pupka)

3. Solarni Pleksus čakra (četiri prsta iznad pupka)

4. GLAVNA: Srčana čakra (centar grudi)

5. Grlena čakra (osnova grla, iznad mesta gde se spaja sa grudima)

6. Čeona čakra (pravi centar čela)

7. GLAVNA: Krunska čakra (ceo vrh glave iznad linije kose)

Najbolje ih je zamisliti kao lopte veličine dlana, osim krunska čakre koja je mnogo veća.


Šta su čakre?

Čakre transformišu sirovu Kundalini energiju u suptilnije forme energije koje se mogu iskoristiti u raznim delovima tela. Energija se dovodi u čakre kroz kanale nadije i kroz manje čakre u nogama i rukama iz neposrednog okruženja i iz rezervoara naše planete.

Kundalini energija je čista misaona energija koja prožima i povezuje ceo univerzum. Možemo je iskoristiti za svoje potrebe putem usmerene fokusirane kreativne volje.

Čakre su povezane za kičmu i nervni sistem preko žlezda sa unutrašnjim lučenjem i nervnih čvorova. Postoje 3 glavne čakre, četiri značajne čakre, i preko 300 manje značajnih čakri. Postoji i 7 viših nefizičkih čakri izvan našeg tela.

Sve psihičke sposobnosti se dešavaju preko stimulacije čakri. Nemoguće je manifestovati bilo koju psihičku moć bez prethodne stimulacije čakri.

Neki ljudi će ovo tvrđenje poreći, jer nikada nisu radili sa čakrama a imaju psihičke sposobnosti. Ali čakre se mogu stimulisati i indirektno, bez namere da to uradite, ili da su već prirodno razvijene kod date osobe. Mnogi ljudi su rođeni sa prirodno aktivnim čakrama i zato imaju izvesne psihičke sposobnosti, kao što su jasnovidost, kanalisanje, isceljivanje, itd.


Podizanje energije

Udobno se smestite u sedeći li ležeći položaj, uradite vežbu opuštanja i očistite um pomoću meditacije na dah. Usmerite pažnju na svoja stopala.

Zamislite svoje ruke koje posežu bi pogurali energiju prema gore iz stopala, kroz noge, prema korenskoj čakri. Zamislite kako hvatate energiju i vučete je prema gore kroz telo.

Neka svesnost vašeg daha vam pomogne da podignete energiju. Neka energija ide prema gore sa udahom, a neka ostane na mestu za vreme izdaha. Ponavljajte ovo iznova i iznova dok dovlačite energiju u korensku čakru, bar 2 do 3 minuta. Možete a ne morate osećati išta dok to radite. Čak i ako ne osećate ništa, ovom vežbom se energija doprema u korensku čakru.

Nastavite da podižete energiju kroz ostale čakre tela, sve do krunske čakre.

Ova putanja je prirodni tok energije koja normalno svakodnevno teče kroz vaše telo. Ova enegija stimuliše vaše čakre i može se iskoristiti za pretvaranje u suptilnije oblike energetskog toka u višim čakrama. Upornom vežbom, poćećete osećati kako se vaše aure i suptilna tela pune što može biti praćeno različitim fizičkim senzacijama.

Stimulacija čakri

Za otvaranje čakri možete iskoristiti svoje zamišljene ruke. Zamislite kako trgate hlebnu rolnicu na mestu čakre koju želite da otvorite. Vizuelizacija nije neophodna. Dovoljno je osetiti navedenu radnju, slično kao kada biste to uradili u stvarnom životu bez gleldanja šta radite.

Čakre nisu fizički centri, tako da vam ne trebaju fizički metodi stimulacije. Dovoljno je usmeravanje pažnje i korićenje uma. Da bi se čakra stimulisala dovoljno je pobuditi lokalizovan mentalni efekat otvaranja, što gore navedena vežba cepanja hleba omogućava.

Pre stimulisanja neke čakre uradite vežbu podizanja energije. Koristite svesnost daha da vam pomogne u tome.

Korenska čakra: Podignite energiju do korenske čakre. Otvorite je zamišljenim rukama na mestu čakre. Ubacite enregiju u korensku čakru. Ponovite sve korake sedam puta.

Slezinska čakra: Podignite energiju iz stopala kroz korensku čaku do slezinske. Otvorite slezinsku čakru. Ponovite 3 puta, uvek iznova počevši od stopala.

Čakra solarnog pleksusa: Povucite energiju iz stopala kroz korensku i slezinsku čakru do solarnog pleksusa. Otvorite čakru solarnog pleksusa. Ponovite tri puta.

Srčana čakra: Povucite energiju iz stopala kroz korensku, slezinsku i čakru solarnog pleksusa sve do srčane čakre. Otvorite srčanu čakru. Ponovite tri puta.

Grlena čakra: Povucite energiju iz stopala kroz korensku, slezinsku, čakru solarnog pleksusa i srčanu čakru sve do grlene čakre. Otvorite grlenu čakru. Ponovite tri puta.

Čeona čakra: Povucite energiju iz stopala kroz korensku, slezinsku, čakru solarnog pleksusa, srčanu i grlenu čakru sve do čeone čakre. Otvorite čeonu čakru. Ponovite tri puta.

Krunska čakra: Povucite energiju prema krunskoj čakri kao u prethodnim koracima. Otvorite krunsku čakru. Ovaj centar je mnogo veći od ostalih jer zauzima ceo vrh glave iznad linije kose. Zamislite da imate mnogo veću rolnu hleba unutar glave. Ponovite ceo proces dva puta, počevši od stopala.

Za vreme ove vežbe nije potrebno nikakvo mišićno naprezanje. Možete osetiti unutrašnje konrakcije, ali ovaj osećaj nije mišićne prirode. Radi se o žlezdama i nervnim ganglijama koje su povezane sa čakrama i koji reaguju na stimulaciju.

Najvažnija čakra za aktivaciju je korenska čakra. Radi se o glavnom portalu za kundalini energiju. Energija ne može proticati u druge čakre ako je korenska čakra zatvorena.

Neki ljudi imaju više prirodne akivnosti u čakrama i lakše ih mogu pobuditi. Ako ne osećate senzacije u njima, nastavite sa vežbama jer će se vaša senzitivnost razviti vremenom.

Senzacije u Čakrama

Senzacije u čakrama mogu biti različite. Vaša fizička konstitucija, prirodne sklonosti, sposobnost koncentracije i relaksacije, sve to utiče na senzitivnost čakri. Možete osetiti toplotu, pritisak, lokalizovan osećaj vrtoglavice, pulsiranje, lupanje, peckanje, ili kombinacija bilo kojih od ovih osećaja.

Ako stavite ruku na datu čakru za vreme stimulacije možete osetiti kako zapravo ta oblast pulsira.

Neke čakre, kada su aktivne, mogu dovesti do čudnih senzacija u predelu gde su smeštene.

Korenska čakra: Možete osetiti blagi gorući osećaj peckanja, ili grčenja, kao da vozite bicikl dugo vreme. Kada jednom proradi, ova čakra dovodi do osećanja nežnog pulsiranja ili lupkanja u korenu kičmenog stuba.

Čakra solarnog pleksusa: Ponekad može dovesti do osećaja nedostatka vazduha, što može dovesti do hiperventilacije. Ovo će vremenom proći kako se čakra sve više stabilizuje.

Srčana čakra: Srčana čakra može dovesti do jakih, nekada zastrašujućih osećaja i moćnih senzacija. Možete dobiti lažan osećaj povećanog srčanog ritma, posebno na početku otvaranja ove čakre.

Grlena čakra: Lupanje u njoj može da dovede do osećanja gušenja. Ponekad se oseća kao da imate emocionalni grumen u osnovi vrata.

Krunska čakra: Kada se aktivira osećate kao da vas meki topli prsti masiraju nežno po vrhu glave.

Ako osetite jake senzacije u nekim čakrama a druge čakre ne daju nikakav odgovor na pobudu, to je sasvim normalno. Usmerite pažnju na najnižim čakrama bez odgovora i radite na njima više da biste uravnotežili energiju kroz sistem čakri.

Neizbalansirane čakre za vreme projekcije mogu da dovedu do neuspeha jer se astralno telo može zalepiti za neaktivne čakre.


Zatvaranje čakri

Nakon rada sa čakrama veoma je važno da ih zatvorite, osim ako ne planirate da radite astralnu projekciju ili neku drugu duhovnu vežbu.

Zatvaranje čakri je bitno u slučaju kada osećate povećanu aktivnost u njima. Ako ostanu otvorene u toku dana, može se desiti da energija iscuri iz njih. Otvorene čakre takođe mogu da privuku neželjene astralne uticaje.

Zatvaranje je suprotan proces od otvaranja. Svojim mentalnim rukama osetite kako se čakre zatvaraju i energija gura dublje unutra. Ako i dalje osećate povećanu aktivnost u njima, unos hrane i fizičke vežbe mogu pomoći u zatvaranju.

ASTRALNA VRPCA


Ključni sastojak u ovoj tehnici projektovanja je neviljiva zamišljena vrpca koja visi sa tavanice. Ova vrpca će izvršiti pritisak na jednu tačku u vašem astralnom telu da bi ga odvojila od fizičkog.

Ova tehnika je slična ali efektivnija od drugih metoda, kao što je privlačenje vibracija u sebe ili vizuelizacija sebe ispred svoga tela.

Vibracije su posledica a ne uzrok projekcije. Kada se izvrši dovoljan pritisak na astralno telo da bi se olabavilo, eteričko telo se širi i energija teče kroz njega kroz sistem čakri da bi se uskladištila u eteričko telo. Ovaj tok energije kroz čakre i nadije dovodi do pojave vibracija. Ovaj proces se dešava, na nesvesnoj bazi, u toku sna svake večeri.


PRITISAK


Pasivniji metodi astralne prijekcije vrše pritisak na astralnom telu da se oslobodi, ali taj pritisak se primenjuje na širu oblast. Ovi metodi pomeraju svesnost van tela, ali na tup način. Svaka mentalna akcija koja upredmećuje svesnost van tela vrši neki pritisak na astralno telo.

Proces u kome povlačite svoje telo uz pomoć ruku koristeći uže je prirodna akcija koju je lako zamisliti. Tehnika užeta koncentriše sve vaše mentalne resurse u jednu jaku dinamičku vežbu koja primenjuje pritisak na samo jednu tačku astralnog tela.

Postoje i mnogi drugi suptilni načini da se izvrši pritisak na astralno telo. Mnoge tehnike meditacije vrše pritisak na astralno telo, a da meditant nikada ne posumlja u to. Na primer, svaka samoindukovana senzacija padanja donosi pasivan pritisak na astralno telo.

Na primer, akcija padanja na unutra pomera svesnost van tela jer donosi pasivan pritisak na astralno telo na široj oblasti, ali je to suprotno od onoga što je potrebno za projekciju, a to je opšti pritisak na dole. Ovo je na izvestan način kao da pokušavate da naterate vaše astralno telo da padne iz fizičkog samo po sebi, to jest vaša tačka svesnosti pokušava da padne na dole, izvan fizičkog tela.

Ono što većina ljudi radi da bi se projektovali je da primenjuju pasivni pritisak na napred, tako što vizuelizuju sebe kako plutaju van sebe i nadaju se da će se ipak projekcija desiti pobuđenjem projekcionog refleksa. Ili, pokušavaju da vizuelizuju sebe van tela, što je veoma teško. 99 posto ljudi ne mogu da vizuelizuju niti zrno graška. A prenos svesnosti u vizuelizaciji je skoro nemoguć za većinu ljudi. Drugi popularni metedu su pokušaji da se privuku vibracije unutar tela. Ovo može biti efikasniji metod jer dovodi do pritiska na jednu tačku, ali je još uvek indirektna mentalna akcija.

Držanje pasivnog pritiska na širok prostor astralnog tela dovoljno dugo hoće dovesti do aktiviranja refleksa za astralnu projekciju. Ali može da traje jako dugo i mentalno je iscrpljujuće. Razvio sam bolji i brži metod koji je veoma efikasan. Zove se tehnika užeta.

Novi metod užeta sprečava gubitak mentalne energije zbog dugih procedura za astralnu projekciju. Skraćuje se verme i optimizuje energija.


Dobiti Osećaj Užeta

Zakačite traku, uže ili konop za tavanicu iznad vas. Neka visi na dovhat ruku tako da ga možete dohvatiti često dok ga ne budete mogli da zamislite sa lakoćom u svom umu. Tako ćete lakše moći da zamislite kako se penjete uz imaginarno uže svojim imaginarnim rukama.

Posezanje i povlačenje ovog izmišljenog užeta svojim izmišljenim rukama pomera tačku svesnosti tela van tela, i stavlja direktan pritisak na jednu tačku astralnog tgela.


Aktivna Čakra

Često se dešava da se javi više aktivnosti u čeonoj čakri od srčane čakre. U tom slučaju pomerite uže da pada iznad glave umesto iznad grudi. Time ćete pomeriti tačku pritiska u oblast najaktivnije čakre što će dati bolje rezultate.

U svakom slučaju, usmerite ugao užeta tako da vam bude prirodno i lako da zamislite izvlačenje prema gore.


Spremni za projekciju?


Sve vežbe do sada su samo priprema i nisu neophodne za samu projekciju. Ako radite relaksaciju, smirenje uma, otvaranje čakri i uzdizanje energije, možete da potrošite svoju mentalnu energiju. Dolazi do mentalnog umora i nedosatka energije i snage volje.

Zato sve pripremne vežbe treba da se rade zasebno i nezavisno od astralne projekcije. To su vežbe za poboljšanje kontrole nad svojim umom i telom i za povećanje protoka energije kroz čakre.

Jedini izuzetak je priprema za naprednu projekciju u realnom vremenu.

Glavni cilj je naučiti kako da odvojite astralno telo od fizičkog dok ste u punoj svesnosti.

Radeći pripremne vežbe naučili ste da se opustite, koncentrišete i očistite um od neželjenih misli. Razvili ste i otvorili čakre tako da je energetski tok u vašem eteričkom telu jači. Naučili ste kako da uđete u alfa stanje svesti. Sve je to pripremilo vaše telo i um za astralnu projekciju.


Neophodni koraci

Koraci koji slede se mogu prilagoditi vašoj sopstvenoj prirodnoj sklonosti ka astralnoj projekciji. Možete eksperimentisati da biste videli šta vama lično najviše pogoduje i šta vas najlakše uvodi u astralnu projekciju.

Sledeće instrukcije su za naprednu astralnu projekciju u realnom vremenu.

1. Uradite temeljnu relaksaciju.

2. Očistite um kroz vežbu svesnosti daha.

3. Uđite u alfa stanje koristeći metod mentalnog padanja.

4. Podignite energiju i otvorite čakre.

5. Povucite sebe van tela putem zamišljenog užeta.

Koraci 3 i 4 mogu da zamene mesta po želji.

Kako koristiti uže

Ako imate dobru koncentraciju ovo je potpun metod astralne projekcije. Uvešće vas u normalnu projekciju čije trajanje u realnom vremenu će zavisiti od nivoa razvoja vaših čakri i od postignutog stepena energetskog toka.

1. Uradite relaksaciju ali bez preterivanja. Par minuta je dovoljno.

2. Posegnite svojim imaginarnim rukama i povucite sebe prema gore, ruka za rukom, duž jakog nevidljivog užeta koje visi iznad vas. Zamislite kako se oseća jako debelo uže u vašim rukama.

Nemojte vizuelizirati samo uže. Zamislite da je potpuni mrak, tako da se uže ne vidi, ali znate gde je. Zamislite osećaj penjanja uz njega. Sama vizuelizacija troši korisnu mentalnu energiju koja se može iskorititi mnogo bolje za ostvarivanje pritiska na astralno telo.

U sebi ćete osetiti blag osećaj vrtoglavice dok to radite, posebno u gornjem delu tela. To je zbog dinamičkog pritiska na astralno telo. To se dešava zbog njegovog oslobađanja. Što više vučete uže, to se osećaj vrtoglavice povećava.

Prvi put kada radite ovu vežbu, primetite šta ste tačno uradili, koju mentalnu akciju ste preuzeli, pa je došlo do vrtoglavice, jer zapravo želite da sebe istrenirate da postignete ovaj osećaj svaki put. Jednom kada naučite šta dovodi do nje, moći ćete da je ponovo isprovocirate po želji, jer je to neophodan korak u astralnoj projekciji.

Sve ostale senzacije koje osećate, ignorišite. Inače ćete moći lako biti poremećeni i vaša koncentracija prekinuta. Sva vaša snaga neka je usmerena na penjanje uz uže uz potpuno isključivanje svega ostalog. Nemojte se napinjati ni na koji način. Napor mora biti mentalne prirode.

3. Nastavite da se penjete, ruku preko ruke, uvek gore, i osetićete kako vas preplavljuje težina. Pritisak koji dovodite astralnom telu će vas uvesti u alfa stanje. Ignorišite taj osećaj i nastavite sa onim što već radite.

4. Sa daljim penjanjem, osetićete kako se čakre otvaraju ali nemojte posustajati.

5. Sledeće su na redu vibracije, celo telo počinje da vibrira i javlja se osećaj paralize. Koncentrišite se na penjanje uz uže i ne zaustavljajte se.

6. Sledeće što ćete osetiti je oslobađanje od tela. Izaći ćete u pravcu vašeg izmišljenog užeta i naći ćete se iznad tela. Konačno ste slobodni.

Kada počnu vibracije nemojte da prekinete sa koncentracijom. Vibracije su potpuno prirodne i nastaju zbog prolaska energije kroz glavne i sporedne čakre u telu.

Ova metoda je veoma direktna. Skraćuje vreme potrebno za projekciju. Brzina može da vas uplaši kada ga prvi put probate. Sve će izgledati prebrzo kada ga probate prvi put.

Zašto je ova metoda uspešna

Čisti um: Mentalna akcija penjanja u potpunosti zaokuplja um.

Aktivnost moždanih talasa: čišćenje uma i pritisak na astralno telo primorava da se aktivnost moždanih talasa smanji.

Duboka relaksacija: smanjenje aktivnosti moždanih talasa dovodi do duboke relaksacije.

Čakre: dinamički pritisak na astralno telo dovodi do toga da eteričko telo proširi i da se čakre otvore.

Vibracije: dinamički pritisak na astralno telo za vreme dok je eteričko telo u proširenom stanju i čakre otvorene dovodi do toga da se sve manje čakre u telu napune energijom i da dođe do vibracionog stanja.

Odvajanje: dinamički pritisak na astralno telo dok je eteričko telo prišireno i pojava vibracionog stanja primorava astralno telo da se odvoji od fizičkog.


Setiti se svega

Jedan od najvećih problema sa svim vidovima vantelesnih iskustava je sećanje na iste nakon povratka u telo.

Zato, kada se vratite, ostanite neko vreme mirni i prizovite sećanja.

Više o Užetu


Korišćenje astralnog užeta je veoma efikasna tehnika projekcije, ali mora da se vežba da bi bila uspešna.

Vizuelizacija nije potrebna. Ne treba da sebe vizuelizujete da se penjete, već samo da proizvedete osećaj dodira sa njime.

Treba da uložite maksimalni mentalni napor kao da se stvarno penjete ali bez upotrebe mišića. Vaše telo mora da bude mirno. Morate da osećate da ste puni energije i da možete da se penjete celu noć.

Primetićete da izvesni načini držanja mentalne pažnje dok se penjete dovode do većeg pritiska na astralno telo. Upamtite koji su to načini. Kada postignete pravi mentalni fokus, osetićete vrtoglavicu i osećaj propadanjau solarnom pleksusu.Jednostavna Upotreba Užeta


Tehnika užeta je najjednostavnija tehnika za astralnu projekciju. Može da se svede na dva koraka:


1. Odite u krevet ili sednite u stolicu, opustite se kao kada se spremate za spavanje.

2. Počnite da se penjete uz uže.

Ova jednostavna upotreba ove tehnike ima mnoge prednosti. Omogućava vam da usmerite sve svoje mentalne resurse na nju. U mnogim slučajevima to je sve što vam je potrebno za vaš prvi svesni izlet van tela.

Zbog jednostavnosti, možete da pokušavate češće, čak i kada ste umorni, što je jedno od najboljih vremena za astralnu projekciju.


Lucid no Sanjanje

Da biste postali lucidni u snovima, treba da sebe isprogramirate da biste mogli da postanete svesni da sanjate da biste preuzeli kontrolu nad snom, i postali lucidni. Najbolji način da to uradite je da stvorite naviku provere stvarnosti za vreme budnog života.

Provera Stvarnosti


Provera stvarnosti znači prestati sa onim što radite i proverite svoju trenutnu situaciju. Upitajte sebe:

1. Da li je ovo normalna situacija? Ima li nečega čudnog u njoj?

2. Mogu li da letim? Pokušajte da lebdite u vazduh.

3. Pokušajte da zatvorite oči. Ovo je najočigledniji znak. U astralnoj formi nemoguće je zatvoriti oči.

Provera stvarnosti mora da postane navika da bi bila efikasna.

Kada uradite proveru stvarnosti u snu, shvatićete da sanjate i preuzećete kontrolu nad snom. Vaš san će postati lucidan.

Okidači lucidnog sanjanja


Ključ za uspeh je imati dobre okidače. Okidač je nešto što radite mnogo puta u toku dana. Evo par ideja:


1. Koliko je sati: Svaki pud kada pogledate na sat, uradite proveru stvarnosti.

2. Ruke: Svaki put kada primetite svoje ruke, uradite proveru stvarnosti.

Ovo je proces koji zahteva vreme, obično par nedelja. Afirmacija pred spavanje takođe može da pomogne. Na primer "Seti ću se da pogledam na svoj sat"

Kada postanete svesni u snu, što je lucidni san, vi ste već u javnom bazenu sna. Ako želite da lucidni san zamenite astralnom projekcijom, pokušajte da postanete svesni fizičkog tela.

Inače, uživajte u lucidnom snu onakvom kakav jeste. Javni bazeni sanjanja su veoma šarenolika mesta. Videćete razne vrste čudnih i čudesnih stvari, i imati razne vrste avantura.

Promena Lokacije Stvarnosti

Ako ne volite bazen sna u kome ste, ili pak ste u vantelesnom iskustvu i želite da ga zamenite sa bazenom sna, postoji par načina kako to da uradite:

1. Pogledajte izbliza svoje ruke i gledajte kako se tope.

2. Okrećite se oko sopstvene ose dok ne postanete dezorijentisani.

3. Vizuelizujte mesto na kome biste voleli biti. To je trenutno putovanje. To će vas prebaciti u bazen sna sličan vašoj destinaciji koju ste zamislili.

4. Letite pravo gore, što brže možete.

6. Ušetajte u ogledalo, sliku ili fotografiju.

Ove tehnike varaju podsvesni um da bi ste se prebacili na drugu lokaciju stvarnosti.


ASTRALNA FORMA U POKRETU

Mnogi ljudi ima problem sa kretanjem u prvih par atralnih projekcija. Prelazak uzduž i popreko sobe može biti veoma veliko dostignuće. Nedostatak kontrole je zbog nepoznavanja astralne forme. Morate učiti da se krećete iznova. Kretanje se vrši mislima, ne mišićima.

Astral ni Impuls

Postoji vrsta kretanja na astralu koja dovodi do najviše problema. Ona dovodi do toga da nastavite da se krećete još neko vreme nakon što ste odlučili da se zaustavite. Tako možete proći kroz zid ili tavanicu bez da to želite. Ovaj impuls stvara misao koji ste upotrebili da biste se pokrenuli. Ili je previše jaka ili previše dugo traje za datu akciju. Samo sa praksom možete da odredite pravi stepen tačnosti.

Kako se pokrenuti

Da biste se pokrenuli u astralnoj formi, jednostavno uradite to. Kretanje obezbeđuje vaš um. Morate sebe da voljno naterate na kretanje, na promenu pravca i na zaustavljanje.

Naučite osnove kretanja i nemojte pokušavati ništa ambiciozno neko vreme. Ostanite na površini i krećite se po lokalu. Praktikujte varijaciju brzine dok ne dobijete osećaj kontrole.

Naučite da letite

Naučite da letite na isti način kao što to radite kada se krećete. Koristite svoj um. Isprva ćete osećati da vas gravitacija sputava. Ako i uspete da poletite, brzo ćete se vratiti dole. To će nalikovati više na niz kratkih skokova. Za to je kriva delom navika a delom osnovni problemi u kretanju. Samo vaše kretanje dovodi do toga da vaša mentalna akcija posrne.

Usmerite svoju volju na lebdenje u vazduhu. Onda koristite svoju volju da biste obezbedili pokret, na isti način kao kod osnovnog hoda. Astralna forma je slobodna od gravitacije. Ubedite sebe i letećete vrlo brzo i bez problema.

Brzina

Nekada se smatralo da postoje tri brzine na astralu, hod, brzina auta i trenutno kretanje.

To mišljenje je posledica uobičajenih brzina iz prošlosti. Danas su filmovi i kompjuterske igrice temeljno pripremile naš um da prihvatimo mnogo veće brzine.

Praksom i dobrom mentalnom kontrolom, možete menjati brzinu u skladu sa sopstvenom željom od brzine hoda do supersonične brzine. Ovo je veliki problem za početnike, da nauče da kontrolišu brzina i pravac.

Momentalno Putovanje

Opšte je prihvaćeno da ako možete da vizuelizujete željeni cilj možete i da se tamo projektujete momentalno, brzinom misli.

Moje mišljenje je da je metod momentalne projekcije vrlo subjektivne prirode. Može da se desi da se projektujete na subjektivnu lokaciju stvorenu vašom vizuelizacijom cilja. Može samo da izgleda da ste stigli na željeno mesto, ali ćete obično imati neslaganje između stvarne lokacije i mesta gde se nalazite.

Momentalno putovanje koristi moći vizuelizacije a to znači da verovoatno nećete putovati već ćete stvoriti subjektivnu kopiju destinacije.

Daleka putovanja

Za kraća do srednja putovanja do par stotina kilometara mnogo je pouzdanije pratiti površinu zemlje. Čak i ovo je teško izvesti jer je velika opasnost da ćete upasti u efekat Alise iz zemlje čuda. Sve što treba da se desi je da izgubite koncentraciju samo jednom i upašćete u bazen snova. Putovanje u realnom vremenu zahteva jaku mentalnu kontrolu.

Kada se radi o dugim putovanjima nije praktično pratiti površinu zemlje. Na primer, za cilj koji je 1200 kilometara daleko trebali biste da putujete 15 minuta ako se krećete brzinom koja je 4 puta veća od brzine zvuka. Pri toj brzini, atmosfera i sve okolo se zamagljuje i gubite orijentaciju. Time se gubi bilo kakvi aspekti putovanja u realnom vremenu.

Početnik u projekciji može da ostane u realnom vremenu samo par minuta. Tim vremenom je ograničena distanca na koju može da putuje.

Da biste putovali na duže staze morate da proučavate geografiju. Morate da budete u stanju da prepoznajete kontinente, okeane, zemlje, države i gradove. Proučavajte mapu željene oblasti. Da biste se projektovali tamo, treba da uđete u orbiti i da se onda prizemljite u blizini svog cilja. Dok prilazite zemlji morate da prilagodite svoj pristup i da ciljate željene geografske karakteristike datog regiona.

Orbita oko Zemlje

Ući u orbitu je malo teže nego što izgleda. Otići tamo je lako, samo idite pravo gore, ali zaustaviti se kada se popnete dovoljno visoko nije lako. Većina ljudi obično izađe iz sunčevog sistema, poneki put i izvan galaksije. Da biste izbegli ovo, kontrolišite svoju brzinu za vreme uspinjanja.

Lakše je projektovati se na mesec, pre no što uđete u orbitu. To vam daje veći vizuelni cilj gde možete da se projektujete lako. Jednom kada ste na mesecu, vratite se na Zemlju uđite u orbitu i kružite dok ne dođete do svog cilja. u prostoru, van atmosfere, ne postoji problem zbog zamagljivanja vizije usled brzine.

Koliko daleko možete ići ?

Ne postoji granica. Možete putovati do najdalje galaksije. Brzina je beskonačna. To je kao da savijate prostor i kretate se bez kretanja. Ako možete nešto videti, možete biti tamo veoma brzo. Brzina svetlost je kao brzina puža u poređenju sa tim. Trik je samo vratiti se nazad da biste svesno ušli u svoje telo. Ako nemate dobro znanje o astronomiji to može biti teško. Pratiti srebrnu nit je moguće ali teško zbog velike brzine.

Kada se vratite iz daleke astralne projekcije postanite svesni svoga tela. Pokušajte najpre da pomerite deo tela, na primer prst na ruci ili nozi. To će vas vratiti u telo, i zadržaćete potpuno sećanje na vantelesno iskustvo.


Vetar budućnosti

Postoji čudan fenomen koji ćete susresti sa vremena na vreme u projekciji. Može se na nazvati Vetrom budućnosti.

U astralnoj ste projekciji, gledate svoja posla, i odjednom osećate neodoljivu silu. Osetićete da se pokrećete bez svoje volje, obično prema nazad. Možete se opirati neko vreme, ali ova sila postaje sve jačom i postupno vas obuhvata. Polećete preko krovova kuća, gore u nebo i u budućnost.

Nakon nekog vremena vraćate se dole u drugo mesto, i drugo vreme. Često će biti nešto prizemno, možda kućna atmosfera neke vrste. Počećete da lutate zbunjeni. Možda ćete i sresti ljude koje ne poznajete, ipak, i oni će biti zbunjeni kao i vi.

Ovo je možda stvarna scena vašeg budućeg života, ili neka sibmolička vizija, ili mešavina i jednog i drugog. Bićete nevidljivi posmatrač scene, ili ćete se možda spojiti sa budućim sopstvom.

Ovo može biti scena bitnog budućeg događaja. Može biti nesreća, prirodna katastrofa, ili nešto neobično. Ovi događaji imaju puno energije u sebi, što može biti razlog vizije.

Razlog ovih događaja može biti jedan od sledećih:

1. Intervencija vašeg višeg ja. Iz nekog razloga vaše više ja odlučuje da vam pokaže nešto iz budućnosti.

2. Vidovitost: Vaša čeona čakra je postala vidovito aktivna i deo vaše svesnosti je uhvaćena vizijom i projektovana u nju.

3. Kombinacija ova dva razloga.

S i mboli čke Vizije

Postoji još jedan aspekt ovog vetra koji je sličan ali vizija koju doživljavate je simbolička, ima simbolički aspekt i nije povezana sa budućim događajima.

U ovom slučaju potrebno je znati tumačiti simbole. Okolina, simboli, veza sa vama lično, sled događaja, sve se to mora uzeti u ozbir kada tumačite ovakve astralne projekcije.

Simboličke vizije mogu da nose poruku upozorenja, vođstvo, usmerenje prema svrsi života, a ne samo da označavaju dobre ili loše događaje u vašem životu.

Pogrešno razumevanje vizija može da uništi vaš život. Ako nemate iskustva, pristupite ovim vizijama s oprezom.

Ogledala


Ogledala su magijski uređaji koji služe kao prolazi u druge svetove. Postoje verovanja da kada osoba napusti ovaj svet, ogledala treba pokriti. Dva su razloga, prvi da ne bi video nedostatak odraza u ogledalu i bio šokiran. Drugi razlog je sprečavanje da osoba bude slučajno zarobljena u ogledalu.

Ako pogledamo mehaniku astralne projekcije ima neke logike u svemu ovome. Smrt u svojim ranim fazama je nalik moćnoj projekciji u realnom vremenu. Najveća razlika je nedostatak živog tela kome se možemo vratiti.

Duhovi se normalno drže blizu fizičke dimenzije u realnom vremenu oko 7 dana nakon smrti. To se dešava sve dok se energija eteričkog tela koja veže duh za fizičko telo ne iscrpi.

Za vreme ovog perioda normalno je da duh luta među rođacima i voljenim, pozdravljajući se i prihvatajući novo stanje postojanja. Ovaj period rastanka olakšava traumu smrti i priprema dušu za nove faze postojanja.

Za vreme ovog perioda duh može da uđe u ogledalo slučajno. Ako se to desi, oni ulaze u ogledalski svet na isti način kao što čovek u astralnoj projekciji može da uđe u sliku. Obično se onda osoba zbuni i ne zna kako da izađe iz ogledala sledećih nedelju dana dok se ne pripremi za sledeću fazu postojanja.

Bolji Pozdrav

Moguće je komunicirati sa nedavno preminulim duhovima za vreme njihovog sedmodnevnog boravka. Možete ostaviti pismo, nepokriveno da bi ga oni mogli pročitati. Mogu i da vas čuju, zato je razgovor sa njima takođe efektivan.


DUALNOST

Dok ste u astralnoj projekciji često se javlja svesnost o fizičkom telu u astralnom telu ili obratno. Ovaj efekta označava da ostoji telepatska i bio-energetska veza, verovatno preko srebrne vrpce. To obezbeđuje neophodnu energiju za delovanje van tela, dok u isto vreme održava neprekinutu vezu sa telom. Ova veza omogućava da se fizičko telo nadgleda tako da ne može da dođe ni do kakvih problema za vreme vantelesnog iskustva.

U trenutku odvajanja, um onoga ko se projektuje se deli na dva jednaka dela koji su kao ogledala jedan u odnosu na drugi. Obe kopije sadrže kompletan um i sećanje. Jedna kopija ostaje kod tela a druga se projektuje van tela.

Podela svesnosti na dva dela se dešava i za vreme sna i za vreme vantelesnog iskustva.MENTALNA I VIZUELNA POVRATNA SPREGA


Ako mentalno budan fizički um posmatra svoju projektovani astralni um za vreme astralne projekcije, mogu se javiti jake vizeulne i telepatske vez između njih.

Ovo može biti nepoželjno iskustvo. Budni fizički um se zapaža od strane astralnog uma, i u isto vreme fizički um zapaža astralni projektovani dvojnik.

Kada se ovo desi, svaka strana uma, fizička i projektovana, vidi očima one druge u isto vreme. Kada se uspostavi vizuelni kontakt, uspostavlja se i misaoni kontakt gde svaka od strana istovremeno misli ono što druga strana misli.

To daje neprirodan osećaj mentalne beskonačnosti - mentalnog odraza od mentalnog odraza, koji se neprestano odražava u beskonačnost.

Dešava se nešto nalik vizuelne i telepatske petlje, koja je neprirodna, neshvatljiva, i moguće opasna.

Ovaj efekat se lako može izbeći ako ne gledate u svoj projektovani um (ili u fizički um) za vreme projekcije. To se može desiti samo ako su obe strane istovremeno budne i vizuelno svesne.


STEPENI PROJEKCIJE


Ovde je fizičko telo pokazano kao (0) sa umom sna pokazanim kao (-1) ispod, i prve četiri faze viših suptilnih tela iznad.

4 = Mentalno telo, i iznad.
3 = Astralno telo.
2 = Telo u realnom vremenu.
1 = Eteričko telo.
0 = Fizičko telo. (osnovna linija)
-1 = Um snova


NEVEROVATNO RAZDVAJANJE UMA

Um osobe koja se projektuje se razdvaja za vreme bilo kakvog vantelesnog iskustva. Jedna kompletna kopija, original, ostaje celo vreme unutar fizičkog tela, sposobna za razmišljanje i sanjanje. Savršena kopija sposobna da misli, da sadrži potpuno sećanje, bilo svesno bilo nesvesno, reflektuje se na na odvojeno telo u realnom vremenu.

Ovaj prirodni proces se uvek javlja ali se retko primećuje i za vreme sna. Za vreme vantelesnog iskustva, svesnost se prvo reflektuje na eteričko telo. Iz eteričkog tela se zatim reflektuje na telo realnog vremena. Ovo telo realnog vremena se stvara unutar kombinovanog fizičkog i eteričkog tela i ne projektuje se van fizičkog tela dok se ne prenese kopija svesnosti u njega.

Pre samog trenutka projekcije, kada treba da izađe telo realnog vremena van fizičkog tela, stvaraju se potencijalne kopije mozga. Jedan puna kopija uvek ostaje unutar fizičkog i eteričkog tela i ova originalna kopija pada u san i sklanja se sigurno sa scene da bi omogućila da se desi projekcija. Originalna kopija će početi da sanja u nekom trenutku nakon upadanja u san.

Ako se originalna kopija ne skloni sa slike, projekcija je teško ostvarljiva. Deo uma koji sanja je razlog fluktuacija koje se javljaju neposredno nakon izlaska u projekciju. Ovo je vezano za ulazak u REM fazu sna fizičke kopije uma. Takođe je ova kopija uma odgovorna za vizije i hipnagoške slike za vreme alfa stanja i ulaska u projekciju gde je um budan i balansira na ivici sna.

U trenutku odvajanja, kada se telo realnog vremena odvoji od fizičkog i eteričkog tela, um se razdvaja i reflektuje kompletnu kopiju sebe na ovo spoljašnje suptilno telo.

Od ovog trena pa nadalje, obe kopije spoljašnja i unutrašnja posebno beleže svoje memorije. Niti jedna niti druga nisu svesne one druge, i njenih iskustava, osim povremenih bledih percepcija i zajedničkih osećanja.

Ovo se dešava sve dok se ne desi reintegracija. Kod reintegracije, nakon buđenja, zadržava se obično samo jedan deo sećanja, ali se ponekad javlja i mešavina oba dva. Na primer, deo sna, deo fizičko eterički, deo vantelesnog iskustva. Uspešni prenos sećanja za vreme projekcije dovoljno jak da nadvlada fizičko eterička sećanja na snove i dovoljno jak da ostavi trajne utiske na fizički mozak je ključ uspešnog vantelesnog iskustva.EFEKTI RAZDVOJENOSTI MOZGA

Prilično je uobičajeno da čovek doživi savršenu astralnu projekciju sve do izlaska iz tela, a zatim se sve prekida. To ostavlja čoveka istrošenim, često delimično ukočenim, sa mislima da jednostavno nije uspeo.

Ono što se dećava u ovakvim slučajevima je u stavi uspešno vantelesno iskustvo, ali gde je svesnost ostala budna i centrirana u fizičko-eteričkom umu nakon razdvajanja kopije uma. Zato su sećanja nakon projekcije deo samo fizičko eteričkog dela uma.

U većini slučajeva projektovano telo ostaje van fizičkog tela previše dugo, što omogućava fizičko eteričkom umu da uđe u dubok san. Jednom kada se desi dubok san, projektovano astralno telo postaje efektivno odvojeno od fizičkog tela za vreme sna sve do buđenja. (Zato se preporučuju kraće projekcije) Iskustvo projektovanog tela se time u potpunosti gubi, kao da se nikada nije desilo. Fizičko eterička strana uma zadržava sećanja na san, a projektovani um nije ostavio jak utisan na fizički mozak nakon projekcije.

Još jedna podela uma izgleda da se javlja između tela realnog vremena i astralnog tela. To počinje da se dešava prirodno nakon nekoliko munuta od početka prosečne projekcije u realnom vremenu. U jednom trenu za vreme projekcije u realnom vremenu, stvarnost počinje da fluktuira.

To je znak da je fizičko eterički mozak počeo da sanja. Tada, telo realnog vremena obično ostaje bez energije, i počinje da se menja u telo koje je lakše održivo - astralno telo ali astralno telo je dimenziono mnogo udaljenije.

Uskoro telo realnog vremena upada u san, i ostaće da lebdi iznad fizičkog tela dok ne dođe do prirodnog buđenja fizičkog tela kada se dešava ponovna integracija svih multidimenzionih aspekata i kada se završava podela uma.PRIMEDBE

1. Stanje sna ili trans stanje je potrebno za projekciju.

2. Trans= telo spava + budan um.

3. Budno stanje je potrebno za reintegraciju.

4. Dubok san onemogućujue reintegraciju fizičkog tela i projektovanog tela.

Ovo može da zvuči složeno, ali baca svetlo na neke misteriozne probleme. Takođe objašnjava zašto su projekcije vremenski ograničene i teške za održati, a još teže za zapamtiti. Što se dalje ide od realtivno normalne stvarnosti fizičke dimenzije to komplikovanije stvari postaju. Mehanika i dinamika projekcije nije uopšte jednostavna, i najbolje se poznaju niži nivoi projekcije, kao što su eteričko i telo realnog vremena.SVRHA CEPANJA UMA


Cepanje ume je, veruje, integralni deo Univerzalnog Zakona, gde se um relfektuje na mnoge delove, nivoe i aspekte, svaki od kojih pripada različitim dimenzijama stvarnosti.

Za vreme ovog cepanja, najviši nivo, Najviše Suptilno telo, se privlači prema centru Univerzuma, u Izvor sve svesnosti. Tamo se energije svake individue obrađuju i ažuriraju u skladu sa Univerzalnim Zakonom. Prilagođavaju se zakonima prošlih i budućih akcija i misli, i dalje se modifikuju Karmičkim zakonima.

Ova najviša tela utiču na nas veoma duboko. Stvaraju našu privlačnost i odbojnost, naše prirodne sklonosti, koje odražavaju vidljivi rad Univerzalnog zakona u fizičkoj dimenziji. Univerzalni zakon pokušava da nas vodi sve na putu naših individualnih života, prema vrednim predefinisanim ciljevima, promenjivim u skladu sa zakonom slobodne volje i individualnim izborima.

Važan aspekt cepanja uma za mnoge ljude je činjenica da telo nikada nije ostavljeno samo ili bez zaštite za veme sna ili vančulnog iskustva. Tako ono nikada nije zloupotrebljeno, zaposednuto ili poremećeno nekim drugim čovekom u projekciji, ili bilo kakvim bićem, entitetom ili demonom. Zapravo, svesni izlazak iz tela ostavlja telo više zaštićeno nego za vreme budnog stanja kada su prirodna nefizička čula u izvosnoj meri otupljuju i postaju neaktivna.

Za vreme vančulnog iskustva energetsko telo se širi i stvara veoma osetljiv opseg, jedna vrsta čaure oko fizičkog tela. Širi se u svim pravcima do 6 metara, često izlazeći van sobe. Ovaj energetski krug predstavlja neku vrstu sistema za rano upozoravanje. Ako se desi proboj od strane neke osobe, druge astralne projekcije, drugog bića ili entiteta, dolazi do momentalnog buđenja i trenutne reintegracije osobe do pune svesnosti.

Ovaj rani sistem upozorenja je veoma osetljiv za vreme bilo koje vrste svesnog izlaska iz tela, gde je astralna projekcija potpuno svesna da je van tela. Izgleda da je postao manje senzitivan kada čovek padne u duboki san. Ali uvek će reagovati meomentalno na negativne reakcije u svom opsegu.

ULTRA KRATKA PROJEKCIJA

Jedna od najvažnijih stvari nakon što izađete u astralnu projekciju, naročito na početku, je da ona bude ultra kratka. 10 sekundi van a onda odmah nazad u fizičko telo. 10 sekundi stvarnog vantelesnog iskustva uz punu svesnost prilikom izlaska i povratka vrede hiljade noćnih astralnih projekcija koje su zaboravljene.

Ako ostanete suviše dugo, pogotovo ako ste početnik, a vaše fizičko i eteričko telo upadanu u dubok san, osoba u projekciji neće moći da probudi fizičko telo i um pri povratku. Uspešna projekcija znači da fizičko telo upadne u san na izlasku, a na povratku da se probudi. Ako fizičko telo i um upadnu u dubok san, često puta neće ih probuditi ni dobro drmusanje. Blagi porast energije pri povratku u telo neće moći da probudi fizičko teli i um u dubokom snu.KONTAKT

Jedan od načina da zacementirate sećanja na projekciju je da napravite kontakt sa sobom za vreme vantelesnog iskustva. Uradite kontakt sa obe strane projekcije, sa fizičke i sa projektovane strane.

Neka vaše projektovano telo bude na izvesnom mestu, recimo na kraju kreveta i da će pogledati i misliti na mesto gde vaša fizička glava treba da se nalazi.

Uradite ovo čak i ako vaš projektovan dvojnik ne može da vidi telo, što se obično dešava. Često se vidi samo bledi oblik, ili udubljenje u krevetu. Fizičko telo bi trebalo da zna da će projektovani dvojnik da radi to i trebalo bi da pokuša istu stvar, razmišljajući i koncentrišući se na mesto gde bi astralno projektovani dvojnik trebao da bude.

Jednom kada se uradi kontakt, sećanja će preplaviti obe strane i doći će do trajnog i jakog utiskivanja u fizički mozak. Nakon inicijalnog kontakta, projektovano sopstvo bi trebalo da se udalji brzo da bi se izbegli problemi sa povratnom spregom. Na ovaj način se produžava astralna projekcija. Projektovani dvojnik može periodično da se vraća svom fizičkom duplikatu i da prebacuje sećanja iz projekcije. Preporučuje se ne više od par minuta između intervala. Čim se detektuju signali umora, projektovano duplikat treba da se vrati u fizičko telo ili čim počne da doživljava fluktuacije stvarnosti što je znak da je fizički mozak zaspao.PODIZANJE ENERGIJE ZA VREME VANČULNOG ISKUSTVA


Da biste uvećali vitalnost tela i njegovu sposobnost važno je imati dovoljno energije koja teče iz fizičkog i eteričnog tela do projektovanog astralnog tela. Ovo se najbolje redi dok ste u projekciji gde možete da osetite kako se energija uliva iz fizičkog tela.

To može da dovede do jasnoće i sposobnosti za vreme projekcije veoma brzo. Posebno je korisno kada u projekciji imate poteškoća sa slepilom. Sve postaje primetno svetlije i svetlost obasjava tamu gde god da idete.POBOLJŠANA TEHNIKA RELAKSACJIE


Duboka fizička relaksacija je najbitnija stvar za astralnu projekciju. Svi žure kroz ovaj korak, i žele da pređu na interesantije stvari, kao što je sama projekcija.

Više ćete vremena provesti učeći veštinu potpune relaksacije fizičkog tela od bilo čega drugoga, toliko je to važno.

Relaksacija je veština koja se unaperđuje vremenom. Najveći problem kod astralne projekcije je što za duboku relaksaciju treba vremena, pa ako se radi pre projekcije, može da dosadi iil mentalno da iscrpi praktikanta.

Zato se duboka relaksacija treba da radi odvojeno od vežbe astralne projekcije.

Duboka fizička relaksacija je apsolutno neophodna veština za svesnu projekciju u astralno telo.

Duboka fizička relaksacija plus čist um = Stanje Transa

Ovo stanje se postiže kada telo utone u san a um ostane budan i ima kontrolu. Duboka fizička relaksacija dovodi do ovog stanja.

San je moguće postiće i bez duboke relaksacija, pa tako i stanje transa. Lako ulazi u san ili u stanje transa kada smo puni stesa i napetosti zbog fizičkog i menalnog umora, što nadvladava nedostatak opuštenosti.

Samo zato što osećate stanje transa, na primer težinu u fizičkom telu, ne znači da ste postigli duboku relaksaciju. To nije prečica jer je svesnu projekciju praktično nemoguće postići na taj način.

Fizička relaksacija:

Sedenje:
Sedite u udobnu stolicu, sa dobrom podrškom za leđa i vrat i sa jastukom ispod nogu. Kada se postigne duboka relaksacija dobro je imati jastuk ispod nogu zbog nelagode koja može da se javi u nogama kod duboke relaksacije. Ako koristite krevet, uvećava se verovatnoća da ćete upasti u san, što nije dobro za projekciju.

Odeća:
Nosite udobnu labavu odeću i budite bosonogi ili u čarapama. Cipele dovode do nelagode i otežavaju tok krvi i energije.

Stav:
Dobar stav pomaže da se brže i bolje opustite. Nemojte se zavaliti u fotelju da bi telo ostalo dobro uravnoteženo u stanju dubke opuštenosti.

Zatezanje i opuštanje mišićnih grupa:

Neka sve mišićne grupe budu pokrivene:

 • Istezanje celog tela: Istegnite ruke i noge, stvarno ih istegnite, kao da ste jako umorni, uz par dubokih polaganih udaha.
 • Stopala i listovi: Podignite prste na nogama i zategnite oba stopala i oba lista u isto vreme i onda ih opustite. Zakrivite prste prema dole i ponovite.
 • Kolena i butine: Zategnite obe butine, kolena i listove u isto vreme - onda opustite ih. Pritisnite prema dole petama, zategnite butine, listove i stopala i onda ih opustite.
 • Kukovi, sedalni deo: Pritisnite sedalnim delom prema nazad, zategnite i opustite. Pomerite kukove prema napred, zategnite i opustite.
 • Stomak i niža leđa: Pritisnite stomak i zategnite sve stomačne mišiće, onda ih opustite. Uvucite stomak i zategnite niži deo leđa i sedalni deo, onda ih opustite.
 • Grudi i gornji deo leđa: Zakrivite ramena, i uvucite grudi i zategnite sve mišiće gornjeg dela leđa. Onda ih opustite. Gurnite ramena nazad i ispružite grudi prema napred, zategnite sve mišiće i opustite ih.
 • Ruke: Zategnite ramena, ruke i šake, tako što ćete napraviti pesnice. Napnite mišiće i dotaknite ramena pesnicama par puta, zategnite i opustite ih.
 • Vrat: Zakrivite vrat prema napred i smestite bradu na grudi i zategnite sve mišiće, onda ih opustite. Pogurajte glavu prema nazad a bradu prema gore, zategnite vrat, mišiće čeljusti, zategnite ih i opustite.
 • Vilica, lice i glava: Pomerite glavu prema nazad, otvorite usta široko i zategnite lice, kao i sve mišiće glave, onda ih opustite. Nasmejte se široko, zategnite sve mišiće lica, a onda ih opustite.
 • Istezanje celog tela: Dajte sebi istezanje celog tela, zategnuvši sve mišiće tela što jače možete i onda se opustite.

· Ponovite ovaj proces dok ne osetite potpuno opuštanje. Ovo će postati lakše vremenom i moći ćete da se opustite tako što ćete pažnjom, svojom mentalnom rukom, prelaziti preko delova tela.

Masaža glave i vrata:

· Oblast glave i vrata su najteže za opustiti od svih delova tela. Unutrašnje napetosti najviše pogađaju ove delove tela. Koristite svesnu akciju da biste ih izmasirali. Osetite svoju ruku svesnosti kako duboko masira oblast glave i vrata, kao da ih neko stvarno rukama fizički masira. Osetite kako prodirete duboku unutar mišića i tkiva i kako napetost napušta vaše telo.

· Prebacite svoju svesnost kroz celo telo, tražeći napete delove tela da biste ih izmasirali.

IZAZOVI VANTELESNOG ISKUSTVABUDNA PARALIZA

Neki stepen fizičke paralize je dobar znak vantelesnog iskustva koje se upravo dešava. Paraliza pokazuje da se izvestan stepen podeljenosti uma već desio. Kada se ovaj efekat rascepljenosti uma desi, fizičko telo ima poteškoće da sebe oživi. Čak iako čovek nije svestan da je astralna projekcija u toku, fizičko telo može da oseća delimičnu ili totalnu paralizu, neki stepen letargije i težine kao i dezorijentaciju.

Stepen paralize ukazuje na snagu projekcije. Potpuna projekcija u realnom vremenu dovodi do totalne budne paralize

Budna paraliza, često nazvana paralizom sna, će se isto desiti kada se telo projekcije u realnom vremenu stvori unutar fizičko-eteričkog tela, bez odvajanja. To označava delimičnu projekciju i ona dovodi do nekog stepena paralize.

Mnogi ljudi se boje ove paralize, i zaista ona može biti zastrašujuće iskustvo koje može dovesti i do psihološke traume. Najbolje se može prekinuti ako se koncentrišete samo na jedan palac nožnog prsta uz pokušaj da ga pokrenete. Jednom kada se pokrene, čak i vrlo malo, potpuna fizička sposobnost pokreta se ponovo trenutno uspostavlja.


NEŽELJENE VIBRACIJE I SIMPTOMI PROJEKCIJE


Paraliza, česte vibracije i drugi simptomi su problem za neke ljude. Ljudi ne vole ove senzacije a neki ih se veoma plaše. Zbog toga, ljudi često se boje da upadnu u san, da bi izbegli ove simptome, ili druge stvari povezane sa projekcijom, kao što su loša vantelesna iskustva ili noćne more. Ali to je najgore nešto što mogu uraditi, jer će proizvesti suprotan efekat, i pogoršaće svoju poziciju.

1. Nedostatak sna dovodi do preteranog umora što uvećava simptome.

2. Spavanje na leđima ohrabruje simptome projekcije.

3. Glad povećava vibracie i ohrabruje simptome projekcije.

Nedostatak sna može da dovede do gubitka apetita i još više pogošra ove iscrpljujuće uslove.

Prvu stvar koju morate rešiti u ovim slučajevima je nedostatak sna koji je osnovni uzrok ovih problema. Jednom kada se poteškoća sa spavanjem razreši, simptomi projekcije će brzo nestati.

Moj savet je ustati rano ujutro i biti aktivniji nego obično. To će prirodno izmoriti fizičko telo, što će olakšati san koji će biti dubok. Ovo stanje prirodnog umora je drugačije od premora zbog nedostatka sna koji se gomila vremenom.

Najveći problem sa budnom paralizom za vreme vantelesnog iskustva je taj što se fizičko telo i um bude. Zato, ako su fizički um i telo umorni na prirodan način, neće se probuditi tako lako, i budna paraliza će se prespavati umesto da stvara uznemirujuće snove i epizode straha.


SENZACIJE TEŠKOG IZLASKA


Težak izlazak i vibracije su znakovi pokretanja energije. Jačina ovih senzacija je prouzrokovana pokušajima da se pomeri centar budne svesnosti izvan granica fizičkog tela, prema astralnom telu koje se projektuje.

To dovodi do iznadnog udarca u normalnom mehanizmu projekcije za vreme sna i dovodi do uskomešanosti u fizičkom i eteričkom telu zbog velikog energetskog zahteva koji se svaljuje njima.

U normalnom snu, ovaj pomeraj centra svesnosti prati telo realnog vremena van granica fizičkog tela za vreme padanja u san. To zahteva mnogo manje pokretanja energije. Ali ako je prisustvo pune budne svesnosti za vreme projekcije tu, nastaju problemi.

Kao da održavanje dve aktivne budne kopoje svesnosti, untar i van tela, zahteva mnogo više energije nego što može da se obezbedi prirodnim putem. To je uzrok ovih senzacija.

Izgleda kao ista stva - prirodni pomeraj svesnosti koja upada u san van tela, i namerni pomeraj svesnosti van tela, ali postoji velika razlika u zahtevima za energijom.

Kada osoba uspe da pomeri svoj centar svesnosti dovoljno jako prema telu koje se projektuje, veće su šanse zadržavanja sećanja nakon projekcije. Senzacije teškog izlaska iz tela se brzo smanjuju nakon prvih par svesnih projekcija. Eteričko telo se brzo navikava na ovaj proces i obezbeđuje neophodne količine energije.

PRILIV ENERGIJE U TORZU


Mnoge projekcije se unište prilivom energije u torzu, kada energija pristiže kroz noge kroz niže čakre prema solarnom pleksusu i srčanom centru. Ovo se oseća kao da padate, što može da vas natera da se uhvatite za krajeve kreveta da biste se zaustavili.

Ovaj osećaj je tako jak kod nekih ljudi da ih ostavlja bez daha i totalno budnima, što prekida stanje opuštenosti. Ovaj priliv energije često sadrži dosta emocionalne, nervne i energije koja utiče na adrenalin. Oseća se kao ogroman talas uzbuđenja, kao da ste odjednom dobili milion dolara.

Leženje na leđa pojačava ovaj priliv energije dok je on lakši kada sedite. Ležanje na bok pojačava lucidno sanjanje a ne astralnu projekciju.

Što je jači ovaj osećaj to su veće blokade u čakrama koje dovode do njega. Ako eteričko telo nije naviknuto na ove pokrete energije, to otežava astralnu projekciju.

Jedini način da se ovo razreši je redovna meditacija, relaksacija i rad sa energijama što razvija eteričko telo. To se radi odvojeno od vežbi astrane projekcije.

IZGUBLJEN FOKUS KOD IZLASKA

Česti uzrok neuspele projekcije je neuspeh da se pomeri centar svesnsoti ven fizičkog tela zajedno sa telom u realnom vremenu koje se odvaja od fizičkog tela. Važno je da um bude čist i usmeren na osećaj napuštanja ela da se ne uzgubi kontakt sa onim što se dešava. Osećanja teškog izlaska mogu ovo da otežau u velikoj meri.

Bitno je ostati usmeren na projekciju. Ako se koncentracija otrgne u pogrešnom trenutku, telo realnog vremena se projektuje bez jakog centra budne svesnosti. Odraz uma će se još uvek projektovati u telo realnog vremena, ali će najjači centar svesnosti ostati zaključan unutar fizičko eteričkog tela.

Ova kopija će zaostati i osećaće neki stepen paralize i slabosti, miseći da je astralna projekcija neuspešna i obično će upasti u san. Sećanja projektovanog dela neće moći da se utisnu u mozak nakon povratka.

Ovakve komplikacije nastaju zbog deljenja uma i mogu doneti velike probleme kod projekcije. Većina ljudi kojima se ovo dešava se oseća umorno. Projekcija se nastvlja bez njihovog svesnog učešća i sećanje neće biti ugrađeno u mozak nakon buđenja.

STRAH ima mnogo boja:

1. Strah od osećaja teškog izlaska u projekciju

2. Strah od nepoznatog

3. Religiozne brige i strah da se ne uradi nešto pogrešno.

Strah ima mnoge suptilne forme. Ovaj strah se može nadići sa razumevanjem mehanizma vantelesnog iskustva. Astralna projekcija zahteva neku vrstu hrabrosti a strah je prva prirodna prepreka.

Strah je prirodna barijera, očigledno dizajnirana da zaustavi ljude dok nisu psihološki spremni da izađu iz svog tela.

Za vreme vančulnog iskustva, čovek u projekciji je praktično neranjiv, može da prođe kroz čvrstu materiju ili da bude unutar supernove bez posledica. Jedino čega se treba plašiti van tela je samog straha. Retko se može susresti bilo šta loše ili negativno za vreme projekcije. Stvari ili entiteti ne mogu naneti ništa loše ali se mogu prikazati u negativnoj formi, što može da uplaši čoveka i da nanese psihološku štetu. To stvara podsvesni strah od vančulnog iskustva.

STRAH OD OSEĆAJA IZLASKA

Strah od izlaska je prva vrsta straha koja treba da se nadvlada. Potrebna je vera da teški osećaji na fizičkom planu za vreme svesne projekcije neće dovesti do povrede. Ovi osećaji mogu biti ekstremno teški i nasilni, posebno prvih par puta, ali se kasnije sve više smanjuju.

Pojačano kucanje srca nije strah od projekcije već je pokušaj srčane čakre da obezbedi dovoljno energije za svesnu projekciju.

Druga poteškoća je što telo realnog vremena pokušava da napravi svesnu kopiju svesnosti van tela. To je nešto različito od prirodne projekcije sna, i zato može dovesti do velike poremećaje u energiji i ekstremnih fizičkih senzacija.

Srce može uvećati brzinu rada kada srčana čakra postane aktivna ako se čovek uplaši. Strah i panika mogu još više pojačati ritam srca, skratiti dah, dovesti do nesvestice, povraćanja, grčeva i bola.

Najbolji način da se to prevaziđe je nastaviti koncentracijom na uže i izaći iz tela što je pre moguće. Redovna meditacija takođe smanjuje teške fizičke senzacije i omogćava dovoljno energije za svesnu projekciju.

Ne oseća svako ove senzacije, ali je bolje prirpremiti se na vreme.


STRAH OD NEPOZNATOG

Strah od nepoznatog nije lako prevazići. Ovaj strah je povezan sa prirodnim strahom od tame. Ovaj strah vremenom prestaje kako se navikavate na iskustva van tela.

Jednom kada izađete iz tela, prevazići ćete prvi prepreku i smanjiće se strah sledećeg puta.

Izlazak u projekciju po prvi put makram na tren je najvažniji cilj za svaki novi projekat projekcije. Sećanje na pravu projekciju će ostati živo i smanjiti strah od smrti i čak i bol od gubitka voljene osobe. Vantelesno iskustvo obezbeđuje neposredno iskustvo smrti. Šta je smrt do li finalno vantelesno iskustvo.

Projekcija za vreme dana, najbolji je način da se brzo nadvlada strah od astralne projekcije. Nema ništa strašno u ovom veoma prijatnom doživljavu. Da li ste ikada želeli da letite kao supermen? A ako vas brine da ćete sresti nešto strašno, nikada nisam čuo da se pojavio neki entitet koji bi bio imalo negativan na otvorenom sunčevom svetlu. Iako postoji neka mala šansa da ćete sresti nešto strašno unutar zgrada, šansa da tube nešto strašno je veoma mala. Nakon izlaska, čovek ide odmah napolje na sunce. Ovo može da baci čoveka direktno na astralni plan, smanjujući verovatnoću da se susretne bilo šta strašno.

RELIGIOZNE BRIGE I STRAHOVI


Mnogi ljudi se brinu da će narušiti Božanske zakone ili biti u suprotnosti sa Biblijom. Ne postoji niti jedna referenca iz Biblije koja govori protiv vantelesnih iskustava.

Drugo popularno verovanje je da je vantelesno iskustvo vradžbina i da ga rade veštice. To je kao kada biste rekli da je putovanje avionom zlo jer je Hitler putovao avionom.

Bog je stvorio nebesa i univerzum i sve u njemu. Njegova kreacija je savršena i ništa nije previđeno, sve do najmanjeg atoma. Bog je takođe stvorio naša suptilna tela. Unutar Njegovog dizajna nalazi se potencijal za prirodno multidimenzionalno putovanje, što se dešava svakome kada spava. Sposobnost vantelesnog iskustva je prirodna i potencijalna prilika za svakoga.

POZIV UPOMOĆ

Moguće je pozvati pomoć ili sresti nekog drugog čoveka ko je u astralnoj projekciji za vreme vaše projekcije. Kada se nađete u stanje transa, kada osećate težinu u fizičkom telu i kada ste blizu zna, mentalno pozovite ime osobe nekoliko puta što jače možete i ako je osoba van tela ona će vas čuti bez obzira na daljinu. Ako je osoba iskusna može vam pomoći da izađete iz tela.

Ali ta osoba neće moći da vas izvuče iz tela. Svaki pokušaj da se to uradi, biće protumačen kao napad na eteričko telo. Pomoć koja može da se pruži je čekati da se desi prirodna projekcija i da se onda pomogne da se postane svestan o projekciji i da se ona zapamti.

Često kod prirodne projekcije će telo realnog vremena da pluta iznad fizičkog u poziciji spavača. Ono je u stanju sna kao i fizičko telo i um. Osoba koja pomaže može pomoći tako što će nežno da probudi telo realnog vremena i da ga zamoli da se vrati u fizičko telo pre no što ovo zaspi duboko.

DUHOVI


Ne preporučujem da se prizivaju nepoznati duhovi ili vodiči da pomognu u projekciji, osoim ako ne znate tačno o kome se radi. Slepi pozivi nosi rizik neželjene pažnje i nepožaljnog astralnog divljeg života i zločestih duhovnih entiteta.

Većina vidova inteligentnog astralnog divljeg života i duhova zahtevaju neku vrstu dozvole pre no što mogu da se mešaju u život osobe. Ako im date dozvolu, ona ne može lako da se opozove. Ali pozivanje Anđela, ne nosi sa sobom istu vrstu opreza kao pozivanje duhova.

Molitve Bogu i molitva za Njegovu zaštitu i pomoć se veoma preporučuju. Molitve su najefektniji način kada se govore iz duboko relaksiranog tihog mentalnog stanja.

Ako se neka vrsta duha manifestuje za vreme projekcije najednostavniji način je da zatražite da ode i da vas ostavi na miru i da dođu kada ih pozovete neki drugi put. Svaki dobri duh će poštovati vaš zahtev. Ako ne ode, ili se buni, govoreći da zna bolje šta je za vas dobro, onda to nije duh koji se predstavlja.

Teškoće svesnog izlaska u vančulno iskustvo su prirodne barijere i nije mudro da preskačete ove lekcije i veštine koje možete zadobiti na taj način. Ove veštine su: duboka fizička relaksacija, čišćenje uma, koncentracija, trans, telesna svesnost, dizanje energije, sposobnost nadvladavanja straha.

OČI FIZIČKOG TELA

Iako je ovo očigledno mnogima, treba naglasiti da fizičke oči moraju da budu zatvorene celo vreme za vreme pokušaja projekcije. Astralni vid ili vid realnog vremena će doći sam po sebi nakon izlaska.

Ako je projekcija previše tamna ili se ne vidi ništa, iskoristite tehniku podizanja energije. Svetlo je moguće stvoriti vizuelizacijom lampe, baklje ili slično. Mnogi samo treba da zapitaju gde im je vid kada su van tela i dobiju ga odmah.

REM (Faza brzih pokreta očiju)

REM faza se često dešava za vreme pokušaja za vantelesnog putovanja, često ali ne uvek. Ovo je prirodan proces kada je telo umorno i pada u dubok san koji je potreban za obnovu ali um još uvek nije zaspao.

REM faza je idealna za lucidni san što će doneti neku vrstu relaksiranog vantelesnog iskustva, što će pomoći kod kasnije projekcije. Lucidni san može da se preobrati u projekciju u realnom vremenu ili u astralnu projekciju ako se čovek fokusira na svoje telo. Onda će oni ili se vratiti nazad u telo, ili u blizinu tela, i moći će da nastave puno vantelesno iskustvo koje je sada lakše postići.

Dobra način za postizanje lucidnog sna u toku REM stanja je da se prekinu pokušaji za astralnu projekciju i da se ostane relaksiran ležeći sa strane (ne na leđa) i da se zamisli velika robna kuća dok se upada polako u san. Ako se sve odvija kako treba, oni će odmah skliznuti u lucidan san bez ikakvogpekida u svesnosti.

ZATVARANJE ENERGETSKIH CENTARA?

Ovaj deo je u kontradikciji sa onim što smo ranije rekli. Razlog je taj što sam razumeo kako energetsko telo radi.

Nakon bilo koje vrste rada sa energijom, tradicionalno se veruje da treba zatvoriti čakre. Došao sam do zaključka da to nije logično. Nikakva lokalizovana svesnost ne može zatvoriti čakre. Iskustvo mi kaže da bez obzira šta radili, to će dovesti do stimulacije energetske čakre.

Greška je misliti da vizualizacija može da zatvori ili deaktivira energetski centar. Moj omiljen metod za otvaranje čakri je vizuelizacija malih vrata ili par zavesa koji se otvaraju da bi čakra bila smatrana otvorenom. Onda se metod obrće, i čakra se proglašava zatvorenom.

Glavne čakre su kompleksni vrtlozi energije sa mnogo funkcija, veličine šake. Ako pogledate to, jasno je da obrnuta akcija zatvaranje zavese nema efekta. Ako razumete kako telesna svesnost radi, postaće jasno zašto to ne radi. I zatvaranje i otvaranje čakri zahteva vizuelizaciju ili akciju telesne svesnosti na mestu čakre. Tako i jedna i druga vizuelizacija dovode do nekog stepena stimulacije.

Čakre nisu mehanički uređaji koji se mogu isključiti ili uključiti bilo kakvom vizuelizacijom ili svesnom akcijom. Energetski centri nisu mali prolazi koji mogu da se otvaraju i zatvaraju dobrim namerama.

Obrtanje procesa dizanja energije i puštanje da se energija vrati kroz noge pomaže da se smanji aktivnost čakri. Ovaj metod ne zahteva direktnu stimulaciju čakri. To će smanjiti količinu energije ili protoka energije kroz telo. To smanjuje energiju dostupnu za čakre i smanjuje im aktivnost u neku ruku.

Energetski centri prirodno smanjuju nivo aktivnosti kada se prekine relaksacija, kao i kada prestane stimulacija. Energetski centri će prekinuti aktivnost kada postanu energetski iscrpljeni.

NAČINI SMANJENJA PRIMARNE AKTIVNOSTI CENTARA

1. Obrnite akciju uzdizanja energije u delovima nogu i ruku, tako što se energija izbacuje prema dole van tela.

2. Prestanite fokusiranje na glavne čakre.

3. Prekinite mentalnu relaksaciju i povratite nivo normalne fizičke i mentalne aktivnost. Pokrenite se, stojite, govorite, protežite se, i povratiti potpunu cirkulaciju i kretanje.

4. Idite da spavate.

5. Pojedite dobar ručak.

6. Pritisnite i zagrlite jastuk na mestu preaktivnog centra i onda zadremajte.

7. Masirajte, trljajte, ili udarite preaktivni center.

8. Fizička vežba, hodanje, džogiranje, plivanje, aerobik...

9. Tuširajte se po mogućnosti hladnom vodom.

JO-JO TEHNIKA VANTELESNOG ISKUSTVA

Cela svrha vantelesnog iskustva je da se ispolji telesna svesnost van fizičkog tela da bi se brzo okinuo refleks za projekciju dok je čovek još uvek mentalno budan.

Ova jednostavna akcija može da bude veoma teška za mnoge ljude i oni mogu da je zadrže samo par sekundi.

Zato sam izmislio novu jo jo tehniku. Ima isto tako dosta dobrih tačaka kao i tehnika užeta, ali je mnogima jo jo lakši.

1. Uđite u duboko stanje opuštanja ili u stanje transa ako je moguće.

2. Odaberite metu na tavanici iznad kreveta ili na zidu ispred vas ako koristite stolicu.

3. Stanite na stolicu pažljivo da ne padnete da biste dobili osećaj kako je to kada vam je lice blizu mete. Meta može biti na primer tačka za zidu. Primetite kako izgleda ova nova pozicija. Primetite gde su sada krevet, prozori i nameštaj sada. Zapamtite kako izgleda biti u ovom položaju, blizu vaše mete.

4. Umesto korišćenja užeta, pomerite svesnost van tela i gurnite je u blizinu mete, kao da je meta odmah pore vas. Neka vaša svesnost bude tamo samo u toku jedne sekunde, i onda povratite pažnju nazad u telo. Osetite sobu kao da ste poleteli tamo i nazad. Osetite kako se soba menja dok ste tamo i onda kada ste se vratili u telo.

5. Neka vaša svesnost ide tamo vamo između mete i tela u intervalima od jedne sekunde.

6. Kada se naviknete na ovu tehniku, produžite verme samo malo duže. Neka ovo vreme bude dovoljno udobno da možete da ga ponavljate uvek iznova.

7. Nastavite sa ovim dok se ne pokrene refleks projekcije.

UVEĆAN RITAM SRCA, DEZORIJENTACIJA I PRITISAK

Srčana čakra mora da obezbedi dovoljno energije da se napravi dvojnik koji će se projektovati. Prevelika aktivnost dolazi od prisustva budne svesnosti što dovodi do mnogo bioenergetskih koflikata.

Razmislite koliko je lako projektovati se kada um zaspao i bez bioenergetske stimulacije. Kada zaspete, videćete da lako izlazite iz srčane čakre sa samo blagim osećajem padanja.

Kada je budna svesnost prisutna za vreme projekcije, vaš budni um menja celu priču i dolazi do većeg pritiska. Mora više da se radi da bi se obezbedila energija za stvaranje projektovanog tela i mora da se nadvlada kontrola budnog uma nad fizičkim telom što dovodi do tenzije.

Srčana čakra se ubzrava kada je uvećana potreba za energijom. To je znak da budna svesnost zadaje probleme.

Osim neizbežnog prisutva budne svesnosti mnogi ljudi imaju problem zbog nedostatka duboke relaksacije.

Ako mislite da ste u dubokoj relaksaciji može biti da vaše fizčko telo još uvek ima dosta fizičkih tenzija koje niste svesni.

EMOCIJE I PONOVNI ULAZAK

Emocionalni sadržaj ojačava sećanje na projekciju. Ako je razdvajanje uma odgovorno za neuspešnu projekciju, to znači da vaša sećanja iz fizičkog i eteričkog tela ometaju i ne dozvoljavaju da se sećanja na projekciju utisnu u um nakon ponovnog ulaska.

Priroda fizičkog mozga je samo da se zapiše jedno sećanje za dati vremenski period. Za vreme vantelesnog iskustva, postoji dva skupa sećanja - fizičko i projektovano. Najjače sećanje će biti zadržano nakon projekcije što je skoro uvek fizičko eterički deo.

Zato sećanja na projekciju moraju biti jače i sa više uticaja. Tu na scenu stupaju emocije koje moogu da se koriste da nadvladaju fizička sećanja. Upravo zbog ovoga, se dramatična sećanja lakše pamte od običnih normalni doživljaja.