KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

Misaone forme

Bilo koji novi objekat u stvarnom svetu biva nakon nekog vremena asimiliran u astralnu dimenziju stvarnosti.  Misaona forma koja je njegova reprezentacija najpre raste u najnižim delovima astrala koji su blizu fizičkog sveta. Zatim ona postaje sve trajnija kako se stvaranje ponavlja kroz vremenski tok. Kao sa svim misaonim formama, što se više drži pažnja na njoj misaona forma brže raste.


Što dublje idemo u astralnim dimenzijama, tj. što se više udaljavamo od fizičke stvarnosti, to se sve manje mogu naći misaone forme iz fizičkog sveta kakav je nama poznat. Fizičke stvari treba da sazrevaju jako dugo u astralnoj materiji pre no što poprime oblik na višim nivoima astrala.

astralna-projekcija-5Da li ste pokušali da se krećete po mraku u nepoznatoj kući? Neprestano biste udarali u razne stvari. Ali kako se postupno upoznajete sa kućom, stvara se mentalna slika okruženja u vašem umu, i vi konačno možete bolje da se snalazite u njoj. Što više vremena provodite u kući, to je jača mentalna slika. Tako se stvari asimiluju i rastu kao misaone forme u ostalim dimenzijama.


Stvaranje misaonih formi na astralu deluje takođe i u obrnutom smeru. Ako je fizički objekt neko vreme prisutan na materijalnoj ravni, on ostavlja trajnu misaonu formu na astralu. Ako se objekat otkloni ili uništi, njegova misaona forma još uvek ostaje. Možete na primer, na astralu naći nameštaj u vašoj kući koji više ne postoji. Ovo je tako zato što se misaone forme starih stvari polako rastaču i traju godinama nakon što je njihov original nestao.


Stare misaone forme ne prate njihove originalne fizičke predmete nakon što se ovi pomere ili promene mesto. Nove misaone forme počinju rasti na astralu, dok stare polako nestaju. Što je duže neka stvar na nekom mestu, to je jača njena misaona forma. To takođe važi za zgrade i geološke formacije.  Ako se čovek astralno projektuje u neki park, može naići na kuću, most, reku, brdo za koje se zna da odavno ne postoje na fizičkoj ravni. Što višlje odete na astralu, to su misaone forme starije tako da se možete naći daleko unazad u geološkom vremenu.


Stepen rasta misaone forme zavisi od količine pažnje koja joj se pridaje. Na primer, čuveno platno Mona Lize, voljeno, gledano i kontemplirano od strane miliona ljudi će imati mnogo jaču misaonu formu nego slika koja visi u nečijoj spavaćoj sobi. Broj misaonih formi koje nalazite na astralu takođe zavisi i od toga koliko ste blizu fizičke dimenzije, naime, što ste bliže fizičkoj dimenziji misaonih formi je manje.


Morate biti ulogovani da biste ostavili komentar!