KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

Kako se dešava projekcija?

Za vreme sna, energetsko telo, dvojnik, takođe poznato kao eteričko telo ili telo vitalnosti, uključuje se da se napuni. Ono se širi i otvara da bi akumuliralo i sačuvalo energiju. Dvojnik može to da čini samo za vreme sna. Čakre ubacuju snagu u obliku eteričke materije u energetsko telo. Za vreme ovog procesa punjenja eteričkog dvojnika astralno telo se odvaja i uključuje u astralne dimenzije gde može da stvara i doživljava snove.

Ako se ova separacija napravi svesno, ili ako je postanete naknadno svesni, možete preuzeti izvesnu kontrolu nad njom, i to onda postaje iskustvo izvan tela u astralnoj projekciji ili lucidni san.

Vantelesno iskustvo je projekcija u realnom vremenu blizu fizičkom svetu. Često se javlja kao deo iskustva bliske smrti. Javlja se kada je osoba izbačena iz svog tela kao rezultat neke vrste teške traume, na primer automobilske nesreće, operacije, rođenja deteta i slično. Kod vantelesnog iskustva osobe su svesne stvari koje se dešavaju na fizičkom planu u realnom vremenu, kao što su razgovori i događaji u njihovoj blizini. Kada se osoba vrati u svoje telo može tačno da reprodukuje događaje i razgovore koji su se desili za vreme njenog vantelesnog iskustva.

Vantelesno iskustvo je nešto drugačije od astralne projekcije i lucidnih snova zbog svog objektivnog aspekta u realnom vremenu. To je tako zato što astralno telo u ovom slučaju zadržava veliku količinu eteričke materije koja drži astralno telu blizu fizičkog plana.
Postoje dva razloga za vantelesno iskustvo u realnom vremenu.


1. Telo osobe je skoro mrtvo ili osoba misli da jeste, što prouzrokuje da velika količina eteričke materije prelazi u astralno telo da pripremi proces smrti.

2. Telo ima aktivne čakre koje čine sličnu stvar, tj. usmeravaju eteričku materiju u astralno telo.

Imati aktivne čakre može biti prirodna sposobnost ili razvijena vežbom.
Možete se svesno projektovati i imati vantelesno iskustvo u realnom vremenu ako vaše čakre ubace u astralno telo dovoljno eteričke materije. U vantelesnom iskustvu stvarnost se posmatra kao objektivna i realna, a vreme je normalno.

Tehnički gledano, kada se projektujete u fizički svet u realnom vremenu kao kod vantelesnog iskustva, vi se zapravo projektujete u graničnu oblast između fizičkog i astralnog sveta. Pošto astralno telo poseduje dovoljno eteričke materije, ono može da egzistira samo malo pomereno u odnosu na materijalni svet. To znači da je projekcija u realnom vremenu i tako blizu fizičkoj dimenziji da ne može da se razlikuje od nje.

Astralna projekcija nastaje kada je astralno telo projektovano u astralnu dimenziju, gde su stvari različite nego u realnom svetu. Vreme je prošireno i iskrivljeno, tj. jedan sat na astralu može da bude kao par minuta u fizičkom svetu, zavisno od dela astrala u kome se nalazite. Stvarnost je fluidna i promenjiva.

Lucidan san se dešava kada osoba za vreme sna postane potpuno svesna da sanja. Osoba preuzima neku vrstu svesne kontrole nad tokom događaja u snu, ili može da preobrati iskustvo u vid astralne projekcije. Lucidno sanjanje je sličnije astralnoj projekciji nego vantelesno iskustvo, pošto su vreme i stvarnost  iskrivljeni.

Mnogi astralni putnici gube svesnost pre nego što izađu iz fizičkog tela i povrate svesnost u astralnoj dimenziji. Postajete  svesni nakon odvajanja od fizičkog tela tek kada se nađete u astralnoj dimenziji. Ako propustite svesno izlaženje iz fizičkog tela, imate lucidni san, a ne astralnu projekciju pošto ste postali svesni tek nakon razdvajanja.
Sve tri vrste projekcije su blisko povezane, sve uključuju astralno telo koje se odvaja od fizičkog i oseća stvarnost odvojenu od fizičke stvarnosti.

Da zaključimo, nakon što je fizičko telo zaspalo, astralno telo se projektuje u fizički svet. Kada se jednom eteričko telo proširi, astralno telo lebdi slobodno iznad fizičkog tela ali unutar uticaja proširenog eteričkog tela. Unutar ovog polja, poznatog kao domet aktivnosti užeta, astralno telo se drži blizu fizičkom svetu pošto je unutar polja eteričke materije.

Za vreme svesne astralne projekcije može izgledati da se projektujete pravo u astralni plan. Na početku uvek postoji međufaza kada postojite kao astralna forma blizu fizičke dimenzije. Ovaj deo astralne projekcije koji se odnosi na realno vreme, može da se propusti ako izgubite svest u trenutku projekcije. Oblast oko tela unutar oblasti aktivnosti užeta je ispunjena eteričkom materijom i unutar ovog polja astralno telo se drži u realnom vremenu unutar fizičke dimenzije.

 

Komentari   

+5 #2 Wanja 03-02-2013 14:40
Ja sam slučajno doživela, ali samo jedamput astralnu projekciju i od tada sam puno tekstova pročitala na tu temu. Ovaj tekst je fenomenalan.Kao informacija iz prve ruke. Potpuno racionalno i jasno opisuje sve. Ama baš sve. :woohoo: Ali mislim da oni koji nisu doživeli nikada ništa slično, neće puno razumeti. Ja do sada nisam znala razliku između astralne projekcije i vantelesnog iskustva. Mislila sam da je to jedno te isto.
+4 #1 Stojanka 08-11-2012 14:24
Da li postoje u Srbiji astralni putnici? Kako postanem jedan od njih ?

Morate biti ulogovani da biste ostavili komentar!