KnjigeGoogle pretraga:
Custom Search

CB Workflows

K NJ I G A U P R I P R E M I

U knjizi su obuhvaćena sledeća

poglavlja:

Sanovnik,

Filozofija snova,

Česti snovi,

Natčulni svetovi,

Lucidno sanjanje,

Dnevnik snova,

Svesnost o snovima,

Eterička projekcija,

Astralna projekcija,

Mentalna projekcija,

Faze Sna, itd.

Knjiga će sadržavati stostruko više pojmova u vezi snova nego na sajtu.

sanovnik-prednja

sanovnik-zadnja